Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeersprojecten

Er vinden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp regelmatig verkeersprojecten plaats om de bereikbaarheid te verbeteren.

De nieuwe Komkommerweg wordt aangelegd tussen de Delftsestraatweg en de provinciale weg N470.
Om de drukte in de spits naar Rotterdam aan te kunnen wil de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een keervoorziening aanleggen in het spoor. De beoogde locatie hiervoor is langs de woonwijk Koningshof, ter hoogte van Kraaienburg. De keervoorziening is bedacht aan de kant van de Klapwijkseweg.
Tussen de N470 en de Katwijkerlaan legt de gemeente de 'Oostelijke randweg' aan. Deze weg biedt een directe toegang naar de ondernemers in het tuinbouwgebied FES- Oostland en naar bedrijventerrein De Boezem. Ook kunnen de bewoners van de nieuwe woonwijk Ackerswoude in Pijnacker ervan gebruik maken.
De wijkontsluitingsweg in Pijnacker Noord loopt vanaf de rotonde aan de Oostlaan, via de Meidoornlaan, Thorbeckelaan, Troelstralaan en Nobellaan naar de rotonde aan de Nootdorpseweg/Sportlaan.


Laatst gewijzigd