Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Parkeren

De gemeente Pijnacker-Nootdorp besteedt veel aandacht aan het parkeerbeleid.

In Pijnacker is een parkeervergunning nodig voor het parkeren op sommige locaties.
In Nootdorp is een parkeervergunning nodig voor het parkeren op sommige locaties.
In de dorpskernen van Pijnacker en Nootdorp zijn parkeerschijfzones ingericht. Binnen deze zones moet u in de aangegeven vakken parkeren en een parkeerschijf gebruiken.
In Pijnacker-Nootdorp zijn drie parkeergarages gevestigd: parkeergarages Ackershof en Keijzershof in Pijnacker en parkeergarage Parade in Nootdorp.


Voor gehandicapten zijn er binnen de gemeente verschillende soorten parkeerplaatsen.
In de APV is een parkeerverbod opgenomen voor het parkeren van grote voertuigen (langer dan 6,0 m of hoger dan 2,4 m) binnen de bebouwde kom.
De Nota Parkeernormen geeft aan hoeveel parkeerplaatsen bij nieuwbouwontwikkelingen moeten worden gerealiseerd.
Laatst gewijzigd