Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkeer en vervoer

Luchtfoto van de rotonde Klapwijkse Knoop Pijnacker Zuid

Bij een forse groei van inwoners en werkgelegenheid hoort een goede bereikbaarheid. Den Haag en Rotterdam zijn vanuit Pijnacker-Nootdorp in ongeveer een kwartier te bereiken, zowel per auto als met openbaar vervoer. De N470 vormt een nieuwe provinciale weg tussen Zoetermeer, Pijnacker Zuid en Delft, met een aftakking naar Rotterdam.

Wegwerkzaamheden van gemeente, provincie en rijkswaterstaat.

Gladheidsbestrijding, openbare verlichting, bereikbaarheid voor brandweer, Veilig Verkeer Nederland.

Parkeervergunningszones, gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeren vrachtauto's, parkeergarages, parkeerschijfzones.

Populaire fietsroutes, fietsvoorzieningen, preventie fietsdiefstal.

Bus en tram, buurtbus, RandstadRail.

Nieuws

De Nieuwe Komkommerweg komt dichterbij. Nu de voorbelasting is afgerond wordt de weg tussen de Delftsestraatweg en de N470 echt aangelegd, inclusief een fietstunnel langs de N470 en een brug over de Pijnackerse Vaart. Het is de bedoeling dat de weg in de lente van 2019 af is.
We doen het allemaal weleens: net iets harder rijden dan toegestaan. Wat de reden ook is: (iets) te hard rijden is altijd heel gevaarlijk. Zeker in de bebouwde kom!
Na overleg met scholen en de bewonersvereniging Koningshof wil de gemeente het fietsen op de voetpaden rondom de scholen in Koningshof toestaan. Tot 29 maart kunt u een reactie geven op het verkeersbesluit.
Voor de uitvoering van het werk in de Heesterbuurt in Pijnacker Noord is regelmatig het éénrichtingverkeer gewijzigd. De werkzaamheden zijn nu nagenoeg afgerond; alle verkeersborden staan weer op de juiste plaats. Aanleiding om u nog eens te wijzen op de verkeersregels die nu gelden.
Laatst gewijzigd