Steunpunt Gedupeerden Toeslagenaffaire

Heeft u problemen door de kinderopvangtoeslagaffaire? Laat ons u helpen!

In Nederland zijn duizenden gezinnen getroffen door de toeslagenaffaire. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor compensatie van wat er in het verleden mis gegaan is. Maar misschien heeft u daarnaast ook ondersteuning nodig voor uw toekomst. Om een nieuwe start te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van uw gezin, wonen, gezondheid, werk en opleiding, of schulden en financiën.

Wilt u uw verhaal kwijt? Of bent u gewoon benieuwd wat wij voor u kunnen doen? Laat ons u helpen: neem contact op met het Steunpunt Gedupeerden Toeslagenaffaire. Bel ons op 14015 of stuur een e-mail naar steunpunt@pijnacker-nootdorp.nl. Onze hulp is gratis en vrijblijvend.

Vanwege de privacywetgeving (de AVG) mag de Belastingdienst de persoonsgegevens van gedupeerden van de toeslagenaffaire niet zonder toestemming aan gemeenten doorgeven. En de gegevens die we wel kregen, klopten niet altijd. Helaas hebben wij daardoor niet van alle gedupeerden de juiste contactgegevens. Het is dus belangrijk dat u zelf contact met ons opneemt!

Veelgestelde vragen

Wilt u eerst wat meer informatie? Hieronder vindt u antwoord op de meestgestelde vragen die wij krijgen.

Algemene vragen

De toeslagenaffaire (ook wel de kinderopvangtoeslagaffaire of het toeslagenschandaal genoemd) is een Nederlandse politieke kwestie. In de periode van 2004 tot 2019 is er bij de Belastingdienst/Toeslagen veel misgegaan met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag. Duizenden ouders werden ten onrechte bestempeld als fraudeur.

Veel gedupeerde ouders raakten hierdoor zwaar in de schulden. Sommige van de gedupeerden kregen als gevolg daarvan te maken met bijvoorbeeld verlies van hun baan of hun huis, uithuisplaatsing van kinderen of psychische problemen.

De Belastingdienst/Toeslagen heeft sommige van deze ouders inmiddels financieel gecompenseerd, maar voor wie ernstig in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. En voor nog lang niet iedereen is er een (volledige) oplossing.

 • Is uw kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom?
 • Moest u een heel jaar (of meerdere jaren) kinderopvangtoeslag terugbetalen en was dat naar uw idee niet terecht?
 • Heeft u tevergeefs geprobeerd om bewijsstukken aan te leveren bij de Belastingdienst, maar werden die nooit ontvangen of behandeld?
 • Kreeg u geen betalingsregeling omdat de Belastingdienst vond dat er sprake was van opzet of grove schuld?

In al deze gevallen is het mogelijk dat u gedupeerde zou kunnen zijn.

Denkt u dat u gedupeerd bent maar heeft u zich nog niet gemeld bij de Belastingdienst? Bel dan met het speciale ‘Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag’ van de Belastingdienst op 0800 – 2 358 358 (gratis). Zij zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 20.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt daar aangeven dat u mogelijk gedupeerd bent in de kinderopvangtoeslagaffaire en in aanmerking wilt komen voor compensatie. Er wordt naar uw BSN gevraagd en u ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

Zodra u zich bij de Belastingdienst heeft gemeld als mogelijk gedupeerde, kunnen wij u ook vanuit het steunpunt ondersteunen. U mag natuurlijk ook eerst met ons contact opnemen. Wij denken graag met u mee of helpen u bij de aanmelding.

Kunt u niet op hulp wachten en zit u in acute problemen? Dan heeft u zo snel mogelijk hulp nodig. U kunt u zich dan melden bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst via 0800 – 2 358 358 (gratis). Zij gaan u dan zo snel mogelijk helpen.

U zit in een urgente situatie als u bijvoorbeeld:

 • ernstig ziek bent;
 • geen boodschappen of medicijnen kunt kopen;
 • geen schoolspullen of kleding voor uw kinderen kunt kopen.

Heeft u te maken met een dreigende uithuiszetting? Of een dreigende afsluiting van gas, water of elektriciteit? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons steunpunt! Ook als u hulp nodig heeft bij de aanmelding bij het Serviceteam, kunt u bij het steunpunt terecht.

Jazeker! U bent niet de enige gedupeerde in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. En er zijn meer gedupeerde ouders die graag in contact komen met ouders die hetzelfde hebben meegemaakt. Want soms wil je gewoon even praten met iemand die weet hoe het is. Ervaring uitwisselen. Steun krijgen van een lotgenoot. Elkaar helpen. Of weten hoe anderen dingen aanpakken. Daarom organiseert het steunpunt vanaf juni 2023 regelmatig een lotgenotenavond. Voor én door ouders.

Meer weten of aanmelden? Neem dan even contact op met het steunpunt via 14 015 of steunpunt@pijnacker-nootdorp.nl

Komt u liever niet (alleen) met lotgenoten uit uw eigen gemeente in contact? Op Social Media zijn ook diverse groepen van lotgenoten te vinden.

Op https://herstel.toeslagen.nl vindt u alle informatie van de Belastingdienst over het herstelproces, de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen en het Serviceteam.

Voor (informatie over) financiële compensatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst. Komt u er zelf niet uit? De medewerkers van het steunpunt helpen graag!

Vragen over de hulp van het steunpunt

De medewerkers van het steunpunt helpen natuurlijk bij het oplossen van financiële problemen of schulden. En ze bieden hulp bij de contacten met de Belastingdienst.

Maar zij zijn er ook voor u als u een luisterend oor nodig heeft of andere hulp, bijvoorbeeld op het gebied van:

Financiën / schulden

 • Afhandeling schuldregeling
 • Hulp bij pauzeknop / moratorium en kwijtschelding
 • Oplossen schulden
 • Verwijderen achterstandscoderingen bij het Bureau Kredietregistratie (BKR)
 • Omgaan met het compensatie-bedrag
 • Het leven na schulden
 • Aanvragen toeslagen of voorzieningen
 • Coaching of beheer
 • Kosten bewindvoering
 • Juridische ondersteuning

Wonen / huisvesting

 • Tijdelijke huisvesting / briefadres
 • Hulp betaling woonlasten
 • Het leefbaar maken van uw huidige woning
 • Het vinden van een andere woning
 • Ondersteuning hypotheek
 • Kosten verhuizing

Zorg en welzijn

 • Aanvraag noodfonds UHT
 • (Zorg-)verzekeringen
 • Contact met zorg- / hulpverleners
 • Coaching en begeleiding
 • Psychische hulp / traumaverwerking
 • Gezondheid
 • Persoonlijke verzorging
 • Mobiliteit
 • Huishouden
 • Familie en sociaal netwerk

Gezin

 • Opvoedondersteuning
 • Hulp op het gebied van geestelijke gezondheidzorg, huiselijk geweld of jeugdhulp
 • Relatiegesprekken
 • Coaching, begeleiding en opvang
 • Sport en vrije tijd
 • School

Werk / dagbesteding

 • Dagbesteding
 • Werk
 • (Om-)scholing

De medewerkers van het steunpunt bespreken met u wat er in uw situatie nodig is om het leven en het normale gezinsleven weer zo goed als mogelijk op te pakken. In een plan van aanpak leggen ze samen met u vast wat we voor u kunnen betekenen.

Ons aanbod voor hulp is altijd geheel vrijwillig. Wilt u met ons in gesprek? Dan maken we een afspraak voor een uitgebreide intake, die zoveel mogelijk in persoon plaats vindt. Bijvoorbeeld bij u thuis, of op een andere locatie als u dat fijner vindt.

Iedere situatie is anders. Dus we beginnen met heel erg goed naar u luisteren. Wat is er allemaal gebeurd? In welke situatie zit u nu? Hoe zit het met uw inkomen, met uitgaven en/of schulden? Waar heeft u last van of waar maakt u zich zorgen over? Hoe gaat het met uw (geestelijke én lichamelijke) gezondheid door alle zorgen? Welke gevolgen had deze situatie voor uw kinderen? Waar zou u hulp of steun bij kunnen gebruiken? Alles kan tijdens het intakegesprek besproken worden, u beslist helemaal zelf wat u wel en niet wilt vertellen.

Na het intakegesprek maken we samen met u een plan van aanpak. Daarin komt te staan wat uw doelen zijn en hoe wij u daarbij gaan helpen. Het kan ook zijn dat we daarin opnemen welke andere persoon of organisatie u kan ondersteunen. Uiteraard in overleg met u. Of dat we u advies geven over wat u zelf kunt doen. Ook is het mogelijk dat we alleen maar afspreken dat we er voor u zijn als u op een later moment vragen of hulp nodig heeft.

Als u het eens bent met het plan van aanpak, gaan we zorgen dat het uitgevoerd wordt.

In het plan van aanpak beschrijven we kort wat uw situatie nu is. Verder staat er vooral in wat ervoor nodig is om uw (gezins-)leven weer op de rit te krijgen en wat we gaan doen om u hierbij te ondersteunen. Dit bedenken we niet zelf: in de gesprekken met u bent u degene die aangeeft wat u nodig heeft. En u bent degene die mag zeggen of het plan van aanpak aansluit op uw behoefte. Pas dan gaan we samen met u het plan uitvoeren.

Nee, dat hoeft niet. Wel zal de medewerker van het steunpunt het plan met u doornemen, om zeker te weten dat ons aanbod past bij uw behoefte en dat er niks ontbreekt. U kunt dan mondeling of bijvoorbeeld via de mail of whatsapp doorgeven dat u het eens bent met het plan, zodat we het plan kunnen gaan uitvoeren.

Nee, de hulp van het steunpunt is gratis.

Jazeker! Dat u na de lichte toets nog niet erkend bent als gedupeerde, is nog geen definitieve afwijzing. Na de lichte toets volgt – als u heeft aangegeven dat u dat wilt- een integrale beoordeling. Pas daarna wordt vastgesteld of de Belastingdienst u als gedupeerde erkent of niet. Ook kunt u nog in bezwaar gaan als u het niet eens bent met de beslissing van de Belastingdienst. Zolang u nog geen definitief besluit heeft ontvangen, kunnen wij u vanuit het steunpunt blijven ondersteunen.

Als u zelf besluit niet door te gaan naar de integrale toets, kunt u ook niet als gedupeerde erkend worden. Voor u geldt dan hetzelfde antwoord als op de vraag hieronder ‘Ik kreeg al hulp van het steunpunt, maar na de integrale beoordeling ben ik niet erkend als gedupeerde. Wat nu?’

Bent u definitief niet erkend als gedupeerde? Ook na een eventueel bezwaar? Dan hebben we 30 dagen de tijd om de ondersteuning van het steunpunt om te zetten in reguliere dienstverlening (dat is de hulp die we als gemeente altijd kunnen bieden, of u nu gedupeerd bent of niet). Het kan dus zijn dat de hulp die we bieden minder of anders wordt, maar we laten u zeker niet aan uw lot over.

Bent u niet tevreden over de ondersteuning die wij bieden? Bespreek dit dan eerst met uw contactpersoon van het steunpunt! Dan kunnen we samen bekijken wat er beter kan. Komt u er echt niet uit met uw contactpersoon? Dan kunt u een klacht indienen.

Voor gedupeerden in andere toeslagen zoals zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget, wordt nog gewerkt aan landelijke regelingen. Op de website van de Belastingdienst kunt u hier meer over vinden. Op dit moment is het steunpunt er alleen voor gedupeerden in de kinderopvangtoeslagenaffaire en hun kinderen. Vanuit het steunpunt kunnen wij u daarom helaas (nog) niet helpen, maar natuurlijk komt u wél in aanmerking voor de reguliere hulp van de gemeente. Bijvoorbeeld schuldhulpverlening, WMO of maatschappelijke ondersteuning. U kunt deze hulp aanvragen via de reguliere wegen. Kijk daarvoor bij Zorg en Welzijn of Werken, inkomen en schulden.

LET OP: heeft u te maken met een urgente situatie? Dan kunt u misschien wél terecht bij de Belastingdienst! Kijk hiervoor bij de vraag ‘Ik heb acute hulp nodig, wat moet ik doen?’.

Wilt u wel hulp, maar niet van het steunpunt? Dan kunt u onder andere terecht bij:

Juridische bijstand / Raad voor rechtsbijstand

Website: rechtsbijstand.nl

Bel hen op 088 – 787 1000 of stuur een mail aan info@rechtsbijstand.nl

Discriminatie / het College voor de Rechten van de Mens

Website: College voor de Rechten van de Mens.nl

Ouders die het gevoel hebben dat ze zijn gediscrimineerd, kunnen het klachtenformulier invullen via de link hierboven. Eind 2021 waren er 164 meldingen van discriminatie gedaan bij het College voor de Rechten van de Mensen, en 52 verzoeken om een oordeel.

Ombudsman

Website: Nationaleombudsman.nl

Hebt u te maken met een spoedgeval, of twijfelt u of u bij de ombudsman aan het juiste adres bent? Bel dan van ma. t/m vr. van 9:00 tot 17:00 uur gratis op 0800 – 33 55 555. Een klacht indienen kan via het formulier in de link hierboven.

Vragen over de Spuk (Specifieke Uitkering)

“Spuk” staat voor “specifieke uitkering”. Het is geld voor gemeentes, zodat zij beleid kunnen opzetten en uitvoeren. Voor de brede ondersteuning aan ouders en kinderen betekent dat, dat wij aan het eind van het jaar moeten laten zien wat we uitgegeven hebben, en waarom. Dat heet ook wel ‘verantwoorden’.

Nee, ouders en kinderen hebben geen recht op de Spuk; gemeentes hebben recht op de Spuk als ze goed kunnen uitleggen wat ze gedaan hebben en waarom. Er is dus geen standaard bedrag per ouder (of kind) beschikbaar. Niet iedereen krijgt hetzelfde. En de Spuk geeft geen recht op spullen, middelen, geld of compensatie.

Wel hebben ouders en kinderen van gedupeerde ouders recht op brede ondersteuning, op basis van de Wet hersteloperatie toeslagen. Wat die brede ondersteuning precies is, ligt niet vast. De hulp is altijd op maat, en wordt vastgelegd in een plak van aanpak. De Spuk speelt geen rol bij het bepalen van de ondersteuning die ouders of kinderen nodig hebben bij het maken van een nieuwe start.

Nee, u heeft op basis van de Spuk geen recht op spullen, middelen, geld, of compensatie. En er is geen standaard bedrag per ouder of kind beschikbaar. Als u ondersteuning vraagt, stelt u samen met een medewerker van het steunpunt een plan van aanpak op. Daarin staat wat er nodig is om een nieuwe start te kunnen maken. Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, maakt het steunpunt soms wel geld over. Bijvoorbeeld om een rekening te betalen van een therapeut, de tandarts, etc. Maar dat geld is dus altijd bedoeld om een van de doelen uit het plan van aanpak te kunnen behalen.

Nee, er bestaat in de Wet hersteloperatie toeslagen (of in de Spuk) geen recht op spullen. Als u ondersteuning vraagt, stelt u samen met een medewerker van het steunpunt een plan van aanpak op. Daarin staat wat er nodig is om een nieuwe start te kunnen maken. Om de doelen uit het plan van aanpak te halen, kán de gemeente soms spullen of middelen verstrekken. Maar dit is geen standaard recht.

De ‘brede ondersteuning’ is een opdracht aan gemeenten op basis van de Wet hersteloperatie toeslagen. Die ondersteuning is bedoeld om ouders en kinderen te helpen een nieuwe start te maken, op elk leefgebied. Elke (mogelijk) gedupeerde ouder en elk kind van een erkend gedupeerde ouder heeft daar recht op. Wat die brede ondersteuning precies inhoudt, verschilt per persoon. Dat is altijd maatwerk.

De Spuk is de manier waarop de gemeente het geld kan terugkrijgen dat ze hebben uitgegeven aan bijvoorbeeld die brede ondersteuning. Dat is dus iets waar de gemeente recht op heeft, niet de ouder of het kind.

Nee, dat kan helaas niet. Als u ondersteuning vraagt, stelt u samen met een medewerker van het steunpunt een plan van aanpak op. Daarin staat wat er nodig is om een nieuwe start te kunnen maken. Daarbij kijkt de medewerker van het steunpunt altijd naar de situatie zoals ‘ie nu is. En naar wat er in de toekomst nodig is. Er kunnen dus pas kosten vergoed worden als er een plan van aanpak vastgesteld is, en die kosten samenhangen met één van de doelen uit dat plan van aanpak. Het plan van aanpak gaat in op het moment dat u aangeeft ermee akkoord te zijn. Pas vanaf dat moment kunnen wij kosten maken en declareren.

Meestal niet: u krijgt die hulp die ú nodig heeft om een nieuwe start te maken, en dat kan iets heel anders zijn dan voor iemand anders. Welke hulp dat precies is, wordt samen met u besproken, en vastgelegd in een plan van aanpak.

Elke gemeente in Nederland heeft de opdracht om brede ondersteuning te bieden aan alle ouders die (mogelijk) gedupeerd zijn, en sinds november 2022 ook aan meerderjarige kinderen van erkend gedupeerde ouders. Maar wat die hulp precies inhoudt, is niet vastgelegd. Elke gemeente pakt de brede ondersteuning dus op haar eigen manier aan, en elk hulpaanbod is altijd afgestemd op de individuele situatie van de ouder of het kind. Deze hulp wordt vastgelegd in een individueel plan van aanpak. Het heeft dus nooit zin om de hulp die iemand krijgt te vergelijken met wat andere gemeentes aanbieden, of met welke hulp een ander krijgt.

Vragen over de kindregeling

De kindregeling bestaat uit hulp op 3 onderdelen:

 1. Een geldbedrag
 2. Brede ondersteuning door de gemeente
 3. Aanvullende hulp

Het geldbedrag komt via de Belastingdienst. Hierover -en over de mogelijkheden voor aanvullende hulp- vind je meer informatie op kindregelingvoorjou.nl. De gemeente regelt de brede ondersteuning: hulp op alle mogelijke levensgebieden, gericht op het maken van een nieuwe start.

Niet alleen ouders, maar ook kinderen zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. Veel kinderen zijn bijvoorbeeld opgegroeid in armoede, stress en eenzaamheid. Hebben te maken gehad met een uithuiszetting. Een scheiding. Hebben leningen afgesloten om hun ouders te ondersteunen. Hebben een opleiding af moeten breken. Hebben psychische of gezondheidsklachten. Kortom; ook voor kinderen van gedupeerde ouders is het nodig om ze een steuntje in de rug te geven. En weer naar de toekomst te laten kijken. Daarom is er sinds november 2022 een kindregeling.

De kindregeling is voor kinderen van erkend gedupeerde ouders. Er is recht op de kindregeling in deze gevallen:

 • Je ouder(s)/verzorger(s) zijn erkend gedupeerd. Dit betekent dat je ouders een brief hebben gekregen. Die brief heet ‘Beschikking’. In die brief staat dat er fouten zijn gemaakt met hun kinderopvangtoeslag. En dat zij recht hebben op een geldbedrag van (minstens) € 30.000.
 • Je valt binnen de leeftijdsgrens. Dat is als:
  • je op 1 januari 2005 maximaal 20 jaar oud was en
  • je bent geboren voor 6 november 2022.

Als je recht hebt op het geldbedrag van de Belastingdienst, krijg je vanzelf een brief. Die brief heet ‘Beschikking’. In de brief staat dat je geld krijgt. En wat je moet doen om het geldbedrag te ontvangen. Wanneer je de brief krijgt, hangt af van je leeftijd. En of je rekeningnummer al bekend is.

Als je ondersteuning van de gemeente wil, hoef je niet te wachten tot je die brief krijgt. Zodra jouw ouders erkend zijn, kun je hulp krijgen. Die hulp moet je altijd aanvragen in de gemeente waar je nu woont (en het maakt dus niet uit waar jouw ouders nu wonen).

We doen wat nodig is. Wat dat precies is, dat verschilt. Als je wil weten wat we voor jou kunnen betekenen (of gewoon je verhaal kwijt wil), kun je -gratis én vrijblijvend- contact met ons opnemen.

Als je inderdaad hulp wil, maken we samen met jou een plan van aanpak. Daarin staat wat jouw doelen zijn, en hoe wij je gaan helpen die te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over opleiding of werk. Over verwerken wat er allemaal gebeurd is. Over schulden of geldzaken. Over spullen die je nodig hebt. Over wonen. Over je (psychische of lichamelijke) gezondheid. Over vriendschappen. Over thuis. Over alles, eigenlijk. De ondersteuning is altijd gericht op de toekomst, en op wat jij wil bereiken.

Ben je het eens met het plan van aanpak? Dan gaan we dat uitvoeren.

Ben je 16 jaar of ouder? Dan kun je je rechtstreeks aanmelden bij onze medewerker kindregeling Fabian via telefoonnummer 06-11702400 of e-mail f.langeveld@pijnacker-nootdorp.nl. Ben je jonger dan 16? Dan kun je jouw ouders vragen om contact met ons op te nemen.

Denk je dat je ouders misschien gedupeerde zijn, maar weet je het niet zeker? Of weet je wel dat ze zich aangemeld hebben, maar weet je niet of ze al erkend zijn?

Als jij zelf een brief van de Belastingdienst hebt gekregen dat je recht hebt op de financiële tegemoetkoming, dan weet je zeker dat jouw ouders erkend zijn. Maar wat kun je doen als dat (nog) niet zo is? Als het veilig en goed voelt, kun je jouw ouders er natuurlijk naar vragen. Maar soms lukt dat niet. Weet dan dat je je altijd bij ons kunt aanmelden, dan kunnen wij bij de Belastingdienst checken of je in aanmerking komt voor de kindregeling (en dus; voor de brede ondersteuning).

Helaas kunnen wij je pas brede ondersteuning bieden op basis van de kindregeling, als jouw ouders erkend zijn als gedupeerde. Maar dat betekent niet dat de gemeente niks voor je kan doen! We hebben namelijk ook teams bij de gemeente die alle inwoners van de gemeente helpen, niet alleen kinderen van gedupeerden. Bijvoorbeeld het kernteam en schuldhulpverlening.

Naast de brede ondersteuning van het steunpunt, zijn er ook allerlei landelijke regelingen. Bijvoorbeeld voor hulp bij geldzaken, bij lekker in je vel zitten, jezelf ontwikkelen, of hulp in de thuissituatie. Of om gewoon je verhaal te delen. Kijk hiervoor op kindregelingvoorjou.nl.

Maak je je ergens heel erg zorgen over? Kun je bijvoorbeeld geen boodschappen betalen? Of mag je niet blijven wonen waar je nu woont? Twijfel niet om contact op te nemen! Dat kan natuurlijk met ons. Maar je kunt ook terecht bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag door te bellen naar tel. 0800 – 2 358358.

Zie je geen uitweg meer? En heb je gedachten over zelfmoord? Bij 113 Zelfmoordpreventie zijn ze er voor je. Iedere dag, ieder uur. Je belt ze op tel. 0800 – 0113. Of je kunt met een medewerker chatten: www.113.nl/chatten.

Voor meer informatie over onze ondersteuning kun je ons bellen of mailen, zie ook ‘Hoe meld ik me aan voor ondersteuning?’. Voor meer informatie over de hele kindregeling, ga je naar kindregelingvoorjou.nl.

Vragen over hulp aan anderen dan mijzelf

Wordt uw (toeslag)partner samen met u als gedupeerde erkend? Dan kan het Steunpunt ook begeleiding bieden aan uw partner. Is uw partner niet als gedupeerde erkend, dan kan uw partner geen hulp via het Steunpunt krijgen. Hij of zijn komt misschien wel in aanmerking voor reguliere hulpverlening via de gemeente. Bijvoorbeeld schuldhulpverlening, WMO of maatschappelijke ondersteuning. Kijk daarvoor bij Zorg en Welzijn of Werken, inkomen en schulden.

Twijfelt u of uw partner ook valt onder de toeslagpartners die vanuit het steunpunt geholpen kunnen worden? Neem gerust contact met ons op!

Voor minderjarige kinderen geldt dat we in uw plan van aanpak ook aandacht besteden aan wat de kinderen nodig hebben.

Zijn de kinderen inmiddels meerderjarig? Dan kunnen zij zich vanaf hun 16e zelfstandig aanmelden voor brede ondersteuning. Let op: dit kan alleen in de gemeente waar zij zelf wonen. En dit geldt alleen als u erkend bent als gedupeerde. Meer informatie vindt u onder het kopje ‘vragen over de kindregeling’, of op de website kindregelingvoorjou.nl.

Voor ex-partners die niet de aanvrager waren van de kinderopvangtoeslag (en die dus niet als gedupeerde erkend kunnen worden door de Belastingdienst) wordt nog gewerkt aan landelijke regelingen. Vanuit het steunpunt kunnen wij hen helaas (nog) niet helpen, maar natuurlijk komen zij wél in aanmerking voor de reguliere hulp van de gemeente. Bijvoorbeeld schuldhulpverlening, WMO of maatschappelijke ondersteuning. Hij of zij kan deze hulp aanvragen via de reguliere wegen in de gemeente waar hij of zijn staat ingeschreven. Is dat Pijnacker-Nootdorp, kijk dan bij Zorg en Welzijn of Werken, inkomen en schulden.

Vragen over schulden

Natuurlijk! In sommige gevallen kunnen we u ondersteunen in het proces bij de Belastingdienst om te kijken of u mogelijk nog een deel van de eerder afgeloste schulden terug kunt krijgen. Daarnaast kunnen we u ondersteunen bij het weer op de rit krijgen van uw leven. Kijk bij ‘waar kan het steunpunt mij bij helpen?’ voor meer informatie.

Wij kunnen u helpen bij het oplossen van de schulden. Er zijn veel mogelijkheden voor gedupeerden met schulden. Onze gespecialiseerde medewerkers schulden en financiën weten precies wat ze in welke situatie kunnen betekenen. Zij denken dus graag met u mee! Samen kijken we voor welke regeling u in aanmerking komt.

Daarnaast kunnen we u ondersteunen bij het weer op de rit krijgen van uw leven, als u dat wil. Kijk bij ‘waar kan het steunpunt mij bij helpen?’ voor meer informatie.

Bent u erkend als gedupeerde door de Belastingdienst (en heeft u dus de compensatie ontvangen)?

Als het goed is, is één van onze specialisten financiën en schulden al bezig met de afhandeling van uw schuldregeling. Uw publieke schulden worden kwijtgescholden en uw private schulden worden overgenomen door de Belastingdienst. Wij dienen deze aanvraag voor u in en zorgen dat alle schuldeisers betaald worden, u hoeft hier zelf niets voor te doen. U mag per direct stoppen met aflossen (als u dat nog niet gedaan had). En had u al geld gespaard voor de schuldeisers en was dat eerder nog niet aan hen uitbetaald? Dan storten wij dat bedrag aan u terug.

Bent u nog niet erkend als gedupeerde, of waren nog niet alle schuldeisers akkoord?

Dan hebben we uw regeling tijdelijk ‘on hold’ gezet, in afwachting van het besluit van de Belastingdienst. Wat dat voor u betekent, is als het goed is in een brief aan u uitgelegd.

Nog niets gehoord of gedaan?

Heeft u nog niks gehoord/ de brief niet ontvangen en/of wilt u weten hoe het ervoor staat met de afhandeling van uw regeling? Of heeft u nog helemaal niet aan uw regisseur schuldhulpverlening laten weten dat u zich heeft gemeld als gedupeerde? Neem gerust even contact met ons of uw regisseur schuldhulpverlening op!

Bent u erkend als gedupeerde door de Belastingdienst (en heeft u dus de compensatie ontvangen)? Dan kunt u per direct stoppen met aflossen. Uw hele restant-krediet wordt betaald door de Belastingdienst. De kredietbank is er niet altijd van op de hoogte dat u gedupeerde bent, dus wij raden u aan dat zo snel mogelijk aan hen door te geven. U bereikt hen op telefoonnummer 088-6262777. U kunt ook een e-mail sturen. Dat kan naar: info@kbnl.nl

Een moratorium is een afkoelingsperiode (ook wel pauzeknop of betaalpauze genoemd). Tijdens het moratorium mogen schuldeisers geen spullen of geld van de gedupeerde ouder en de (toeslag)partner opeisen. Het moratorium geldt alleen voor schulden die zijn ontstaan vóór de afkoelingsperiode.

Voor ouders (en hun huidige toeslagpartner) die de tegemoetkoming van €30.000,- (of een aanvullende tegemoetkoming) ontvangen van de Belastingdienst/Toeslagen is het moratorium een jaar geldig. Dit gaat in op de datum waarop het bedrag is uitgekeerd. We noemen dit het ‘wettelijk moratorium’. Voor publieke schulden gaat het moratorium automatisch in. Private schuldeisers passen het moratorium toe als u hen de code geeft die u ontvangen heeft.

Naast het wettelijk moratorium is er ook het ‘vrijwillig moratorium’. Gemeenten en andere publieke uitvoeringsorganisaties pauzeren openstaande schulden voor alle aangemelde ouders en hun toeslagpartner (dus ook voordat er een besluit van de Belastingdienst bekend is). Deze pauzering is een verruiming van het wettelijk moratorium en geldt vanaf de aanmelddatum totdat de uitslag van de integrale toets bekend is. Officieel vervalt het moratorium als u bent afgewezen voor de lichte toets, maar schulden worden niet opgeëist tot u de integrale beoordeling heeft gehad. Het vrijwillig moratorium geldt voor publieke schulden die betrekking hebben op de periode van voor 31-12-2020. Private schuldeisers hoeven zich niet te houden aan het vrijwillig moratorium, maar u kunt het ze natuurlijk wel vragen. Als u daar hulp bij nodig heeft, kunt u het steunpunt vragen u hierbij te helpen.

Bent u erkend als gedupeerde? Heeft u nog schulden bij de gemeente (bijvoorbeeld gemeentebelastingen of vorderingen Participatiewet) en zijn die schulden niet gekomen door fraude? Dan worden alle schulden tot en met 31-12-2020 kwijtgescholden. Inclusief verhogingen of verrekeningen die wij in 2021 hebben opgelegd. Ook krijgt u geld terug wat u in 2021 betaald heeft voor vorderingen van voor 31-12-2020. Dit gaat automatisch en u krijgt hier binnenkort bericht over (als u dat nog niet heeft gehad).

Staan er nog schulden open van na 31-12-2021? Dan vallen die wel onder het moratorium (alle schulden tot de dag dat u uw compensatie uitgekeerd heeft gekregen), maar die worden niet kwijtgescholden. Wel kunnen we u helpen met het indienen van een aanvraag om ook deze schulden door de Belastingdienst over te laten nemen, of kunnen we met u kijken of er een betalingsregeling getroffen kan worden voor schulden die ontstaan zijn na de uitbetaling van uw compensatie. Neem gerust contact op, het steunpunt staat voor u klaar!  

Vragen over privacy

Alle gegevens die u met ons deelt, worden opgeslagen buiten de systemen van de gemeente. Andere afdelingen of organisaties kunnen dus niet zien dat u contact met ons heeft. En wat wij met u bespreken. Soms kan het nodig zijn dat een andere afdeling betrokken wordt, maar dit doen wij alleen als u het goed vindt. 

Wilt u niet ingaan op het hulpaanbod of krijgen wij geen contact met u? Dan zullen wij uw gegevens volledig verwijderen, zoals wij dat hebben afgesproken met de Belastingdienst. En u mag zich later altijd nog melden bij ons steunpunt als u toch hulp wilt.

Uw gegevens worden alleen vastgelegd in de rapportage van het steunpunt. Niemand anders dan de medewerkers van het steunpunt hebben toegang tot deze documenten. Als wij andere afdelingen of partijen moeten inschakelen voor uw ondersteuning, bespreken wij dit altijd eerst met u. We delen alleen gegevens met anderen als dat echt noodzakelijk is én als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Contact

Gratis en vrijblijvend

De medewerkers van het steunpunt helpen u graag! Deze hulp is kosteloos en vrijblijvend, en staat helemaal los van andere afdelingen van de gemeente. Niemand anders dan de medewerkers van het steunpunt komt dus te weten dat u gedupeerde bent als u dat niet wil.

Contactpersonen

Neemt u contact met ons op? Dan krijgt u met een van de medewerkers van het steunpunt te maken:

Sinem Erdogan, algemeen maatschappelijk medewerker steunpunt (ma-di-do)

Laura Gonzalez, algemeen maatschappelijk medewerker steunpunt (ma-di-wo-do)

Fabian Langeveld, maatschappelijk medewerker kindregeling (ma-di-wo-do)

Nadia El Abdellaoui, gespecialiseerd medewerker schulden en financiën (di-woe-do)

Samia Bourakaa, gespecialiseerd medewerker schulden en financiën (3 dagen per week / woensdag vrij)