Vrijenban II

In Delfgauw komen 40 nieuwe woningen. De gemeente ondertekende in juni 2021 een overeenkomst voor het project Vrijenban II. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Het plan van Adriaan van Erk gaat over 40 woningen tussen de Vrijenban en de Kooltuin in Delfgauw: 28 koopwoningen en 12 sociale huurwoningen. Het draagt bij aan ons woningtekort met woningen in verschillende prijsklassen. Daarmee komen we tegemoet aan de behoefte voor verschillende doelgroepen.

Welke stappen zijn genomen?

 • Begin 2019 presenteerde ontwikkelaar Adriaan van Erk een eerste opzet van het plan aan een klankbordgroep van omwonenden.
 • Inmiddels is het oorspronkelijke plan aangepast op basis van reacties van deze klankbordgroep en in juni 2021 gepresenteerd.
 • Het college besloot op 5 oktober 2021 de plannen door te laten gaan. Ze vraagt de raad in november in te stemmen met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan Vrijenban. Dit zal begin december gebeuren.

Inloopavond 27 oktober 2021

Voordat de raad in november spreekt over dit plan is er op 27 oktober een inloopavond voor omwonenden. Zij worden hiervoor per brief uitgenodigd. Vindt u op deze webpagina niet alle informatie? Of wilt u een toelichting? Kom dan langs op onze inloopavond.

Aanmelden voor de inloopavond

U kunt zich aanmelden via vrijenban@pijnacker-nootdorp.nl. U krijgt dan een tijdslot voor de inloopbijeenkomst. Zo kunnen we een veilige inloopavond organiseren.

 • 26 maart 2019 informatieavond
  De eerste plannen zijn toegelicht aan de klankbordgroep. Omwonenden hebben vragen gesteld en suggesties gedaan. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het plan.
 • 16 juni 2021 digitale informatieavond
  De actuele plannen zijn toegelicht en er is gesproken over de inpassing in de wijk. Omwonenden hebben tijdens en na deze avond opnieuw vragen gesteld, onder andere over de verkeersafwikkeling, de bedrijfsvoering van de naastgelegen kas, de sociale woningen en behoud van het Bart Dekkerveld binnen het plan. Er zijn suggesties gedaan over de positie van woningen, groen en parkeerruimte binnen het plan.
 • 27 oktober 2021 inloopavond
  Het college besloot op 5 oktober de plannen door te laten gaan en de raad te vragen in te stemmen met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan. In november wordt dit voorstel door de gemeenteraad besproken. Voor de raadsbehandeling organiseert de gemeente een inloopavond op 27 oktober. Tijdens de raadsbehandeling kunt u hierover in gesprek met de raad. Op deze webpagina kunt u alle informatie over het project vinden. Zijn er nog vragen of is een toelichting gewenst? Kom dan langs op onze inloopavond.

Voor het mogelijk maken van de nieuwe woonwijk stelt de gemeente een nieuw bestemmingsplan op. Er is ruimte voor reacties in verschillende stappen van het bestemmingsplan:

 • Voorontwerp-bestemmingsplan
  • Raadsbesluit in raadsvergaderingen van november 2021
  • Inspraak op voorontwerp mogelijk tot 6 weken nadat besluit ter inzage gaat.
   Dit is waarschijnlijk vanaf begin december 2021.
 • Ontwerpbestemmingsplan
  • Raadsbehandeling in raadsvergaderingen van april of mei 2022
  • Raadsbesluit april/mei 2022
  • Indienen zienswijzen mogelijk tot 6 weken nadat het besluit ter inzage gaat.
   Dit is waarschijnlijk vanaf begin mei of juni 2022.
 • Vaststellen bestemmingsplan
  • Planning eind 3e kwartaal 2022
  • Beroepsmogelijkheid Raad van State

Contact

Heeft u vragen over het project Vrijenban II? Neem dan contact met ons op via vrijenban@pijnacker-nootdorp.nl.