Deze pagina is verlopen.

Reconstructie Delftsestraatweg

Het gedeelte van de Delftsestraatweg tussen de rotonde met de Rijskade en benzinestation TinQ, wordt opnieuw ingericht.

De breedte van de weg tussen rotonde Rijskade en de Komkommerweg is aangepast. Ook de  aanpassingen aan het deel van de Delftsestraatweg tussen de rotonde Komkommerweg en benzinestation Tinq zijn klaar.

Planning

In oktober wordt de belijning van het fietspad tussen Komkommerweg en Tinq aangebracht. In november komt langs de hele weg, in de scheidingsberm tussen fietspad en de rijweg,  beplanting en een heg. Tijdens deze werkzaamheden blijft de weg én het fietspad gewoon open.