Herinrichting S-bocht/Delftsestraatweg

Nu de Komkommerweg is aangelegd is het tijd om de inrichting van de S-bocht/Delftsestraatweg binnen de oude kern van Delfgauw aan te pakken. Dit gebied is dringend aan een opknapbeurt toe.

Naast kwaliteitsverbetering willen we ook onderzoeken hoe de huidige verkeerssituatie is te verbeteren. Kortom, hoe maken we de Delftsestraatweg in de kern van Delfgauw veiliger en gezelliger!

De komst van de N470 in 2008 heeft ervoor gezorgd dat een deel van het regionale verkeer niet langer door de oude kern van Delfgauw rijdt. Ook het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur heeft daaraan bijgedragen. Desondanks blijft de Delftsestraatweg nog steeds een belangrijke verbinding tussen Pijnacker, Delfgauw en Delft. 

Voorwerk met bewoners

Al in 2008 hebben bewoners van Delfgauw in hun Dorpsvisie Delfgauw beschreven hoe onder andere de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de beleving verbeterd kan worden. Verdere uitwerking van herinrichting moest toen wachten op de aanleg van de Komkommerweg. 

Groener, aantrekkelijker en overzichtelijker

In de afgelopen tijd hebben we samen met een werkgroep van betrokken bewoners ons een actueel beeld gevormd van uitdagingen, verbeterpunten en ambities. Op ons wensenlijstje staat om de nieuwe inrichting groener, aantrekkelijker en overzichtelijker te maken en daarnaast ook toegankelijker voor allerlei verkeer in een 30km zone.  

Schetsontwerp

De gemeente heeft ontwerpbureau BonoTraffics gevraagd een schetsontwerp te maken voor de Delftsestraatweg binnen de bebouwde kom. In dit ontwerp moeten de wensen van zowel de bewoners als de gemeente worden verwerkt: 

  • leefbaar;  
  • verkeersveilig;  
  • toegankelijk voor (lokaal) doorgaand verkeer, inclusief bus en hulpdiensten  

Wanneer gaan we wat doen? (planning)

In de planning leest u globaal wat er de komende maanden voor en achter de schermen gaat gebeuren.  

  • Oktober en november 2019 – Inventarisatie: Een grondige analyse van de huidige situatie en eerder opgestelde documenten vormt de basis voor de vernieuwing van de Delftsestraatweg. Deze analyse bestaat onder andere uit een wandeling door de Delftsestraatweg met de bewonerswerkgroep. De inventarisatie vormt de basis voor denkrichtingen die later worden gepresenteerd.  
  • November en december 2019 – Uitwerken denkrichtingen: Samen met de bewonerswerkgroep werken wij aan de hand van een voor-nadelen analyse de denkrichtingen verder uit  
  • Vierde kwartaal 2020 – Delen schetsontwerp: De denkrichtingen hebben geleid tot een schetsontwerp voor een nieuwe inrichting. In dit kwartaal wordt het schetsontwerp met bewoners gedeeld. Hierbij vraagt de gemeente reacties van bewoners op dit ontwerp. Vanwege corona heeft dit proces langer geduurd, dan voorheen was gepland.  

Contact

Heeft u een vraag over de herinrichting van de Delftsestraatweg? Stuur dan een e-mail naar Marieke van der Heijden m.vdheijden@pijnacker-nootdorp.nl of bel 1401