Herinrichting S-bocht/Delftsestraatweg

Nu de Komkommerweg is aangelegd is het tijd om de inrichting van de S-bocht/Delftsestraatweg binnen de oude kern van Delfgauw aan te pakken. Dit gebied is dringend aan een opknapbeurt toe.

Naast kwaliteitsverbetering willen we ook onderzoeken hoe de huidige verkeerssituatie is te verbeteren. Kortom, hoe maken we de Delftsestraatweg in de kern van Delfgauw veiliger en gezelliger!

De komst van de N470 in 2008 heeft ervoor gezorgd dat een deel van het regionale verkeer niet langer door de oude kern van Delfgauw rijdt. Ook het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 km/uur heeft daaraan bijgedragen. Desondanks blijft de Delftsestraatweg nog steeds een belangrijke verbinding tussen Pijnacker, Delfgauw en Delft. 

Projectupdate – juli 2021

Afgelopen december hebben wij het eerste schetsontwerp voor herinrichting S-bocht/Delftsestraatweg met bewoners aan de Delftsestraatweg gedeeld. Veel bewoners hebben een reactie ingediend. Alle binnengekomen reacties op het ontwerp zijn inmiddels verzameld en beoordeeld. Daaruit is gebleken dat bewoners nog zorgen hebben over en aandachtspunten zien in het schetsontwerp. Daarom willen wij eerst een aantal aspecten verder uitzoeken voordat we bepalen hoe we het schetsontwerp voor een herinrichting van de S-bocht/Delftsestraatweg verder gaan uitwerken.

Wat zijn de vervolgstappen?

Wij gaan samen met ontwerpbureau Bonotraffics een aantal zaken verder uitzoeken. Waar mogelijk nemen wij de aangereikte wensen, ideeën en aandachtspunten van bewoners mee. Dit zal na de zomervakantie plaatsvinden.

Schetsontwerp

De gemeente heeft ontwerpbureau BonoTraffics gevraagd een schetsontwerp te maken voor de Delftsestraatweg binnen de bebouwde kom van Delfgauw. Eind 2020 ontvingen bewoners het schetsontwerp in de brievenbus. Bekijk de stukken hieronder:

In onderstaande ontwerpnotitie van ontwerpbureau BonoTraffics leest u hoe het schetsontwerp tot stand is gekomen.

Onderstaande video geeft een algemene impressie van het schetsontwerp en een simulatie van de verkeersafwikkeling.

Schetsontwerp Delftsestraatweg

Voorwerk met bewoners

Al in 2008 hebben bewoners van Delfgauw in hun Dorpsvisie Delfgauw beschreven hoe onder andere de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de beleving verbeterd kan worden. Verdere uitwerking van herinrichting moest toen wachten op de aanleg van de Komkommerweg. 

Groener, aantrekkelijker en overzichtelijker

In de afgelopen tijd hebben we samen met een werkgroep van betrokken bewoners ons een actueel beeld gevormd van uitdagingen, verbeterpunten en ambities. Op ons wensenlijstje staat om de nieuwe inrichting groener, aantrekkelijker en overzichtelijker te maken en daarnaast ook toegankelijker voor allerlei verkeer in een 30km zone.  

Wanneer gaan we wat doen? (planning)

In de planning leest u globaal wat er de komende maanden voor en achter de schermen gaat gebeuren.  

  • Oktober en november 2019 – Inventarisatie: Een grondige analyse van de huidige situatie en eerder opgestelde documenten vormt de basis voor de vernieuwing van de Delftsestraatweg. Deze analyse bestaat onder andere uit een wandeling door de Delftsestraatweg met de bewonerswerkgroep. De inventarisatie vormt de basis voor denkrichtingen die later worden gepresenteerd.  
  • November en december 2019 – Uitwerken denkrichtingen: Samen met de bewonerswerkgroep werken wij aan de hand van een voor-nadelen analyse de denkrichtingen verder uit 
  • Derde kwartaal 2020 – presenteren schetsontwerp: vanwege de coronamaatregelen hebben bewoners het schetsontwerp voor de S-bocht in de brievenbus ontvangen. Bewoners konden zich aanmelden voor een telefonisch spreekuur om vragen te stellen over het ontwerp.
  • 2021 – aangereikte wensen, ideeën en aandachtspunten worden verzameld en beooordeeld. Een overzicht plaatsen we hier op de website.

Daarna zullen wij het college en de gemeenteraad voorstellen het schetsontwerp aan de hand van de gemaakte opmerkingen verder uit te werken en uit te voeren en hiervoor budgetten beschikbaar te stellen. De volgende stap is dan om in 2021 het schetsontwerp verder uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Waar mogelijk nemen wij de aangereikte wensen, ideeën en aandachtspunten hierin mee. Zodra dit ontwerp klaar is komen we weer bij u terug om het voorlopig ontwerp toe te lichten en heeft u ook hier weer de mogelijkheid om een reactie te geven.

Contact

Heeft u een vraag over de herinrichting van de Delftsestraatweg? Stuur dan een e-mail naar Marieke van der Heijden delftsestraatweg@pijnacker-nootdorp.nl of bel 14015.