Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Vacature: Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier

Wij zoeken een Raadsadviseur / Secretaris Rekenkamercommissie (36 uur). Als raadsadviseur en secretaris van de rekenkamercommissie ben jij de ambtelijke ondersteuner voor de gemeenteraad en de commissies. Je draagt bij aan een zo goed mogelijke uitvoering van hun taken en bent de spil tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Wat ga je doen?

De griffie opereert onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en treedt op als schakel tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Als raadsadviseur ondersteun en adviseer je (de leden van) de gemeenteraad in de meeste brede zin van het woord: je biedt ondersteuning bij initiatiefvoorstellen, amendementen en moties, je zorgt voor de informatievoorziening van en naar de raad en je bewaakt actiepunten en verzoeken richting de ambtelijke organisatie.

Daarnaast begeleidt je de voorzitters van commissievergaderingen, waar je voor een deel ook zelf aanwezig bent, en ondersteun en adviseer je de voorzitter van de raad. Wanneer de griffier afwezig is, vervang je hem. Als secretaris van de rekenkamercommissie en de auditcommissie faciliteer je hen bij het uitvoeren van hun (onderzoeks)taken en verder ontwikkeling.

Wat neem je mee?

Je bent een stevige persoonlijkheid met goede organisatorische en communicatieve capaciteiten. Als raadsadviseur heb je een onafhankelijke rol richting diverse belanghebbenden. Dit vraagt om inlevingsvermogen, tact en overtuigingskracht, en een gevoel voor diplomatie. Door je analytische vaardigheden ben je in staat hoofdlijnen om te zetten in concrete activiteiten. Qua ervaring stellen we de volgende eisen:

  • Je hebt een academisch werk- en denkniveau;
  • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met werken voor of in relatie tot lokaal bestuur en je hebt een visie op de wijze waarop dit goed kan worden uitgevoerd.
  • Je hebt kennis van en ervaring met bestuurlijke processen en procedures, opgedaan in (diverse) professionele rollen in de afgelopen 5 jaar.
  • Je beschikt over relevante ervaring met het verrichten van onderzoek en de begeleiding van onderzoeksprocessen.
  • Je hebt kennis van het (financieel) functioneren van de gemeentelijke overheid.

Over ons team

De griffie van onze gemeente bestaat uit vier personen: de griffier, twee raadsadviseurs en een griffiemedewerker. In het gemeentekantoor heeft de griffie een eigen ruimte. Hierdoor is het een hecht team waarin op een fijne manier wordt samengewerkt.

Over onze gemeente

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. Typerend aan de gemeente is de bijzondere ligging in de Randstad: diverse kernen in het groen gelegen en met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De gemeenteraad bestaat uit 31 raadsleden, verdeeld over 9 fracties. De raad heeft na de verkiezingen in 2018 een raadsbreed hooflijnenakkoord gesloten, waardoor er op dit moment geen sprake is van een traditioneel coalitie-oppositie model.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 375 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Collega’s voelen zich gewaardeerd en zijn trots om te werken voor Pijnacker-Nootdorp.

Wat bieden wij je

Afhankelijk van je opleiding en je ervaring is je salaris maximaal € 5.067,- bruto per maand (schaal 11 van salaristabel gemeenten 1 januari 2020). Daar bovenop ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je brutosalaris. Ook heeft onze gemeente een aantal aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Persoonlijk Gezondheidsbudget, volledige vergoeding van reiskosten via het OV, flexibele werktijden en goede mogelijkheden om thuis te werken. Je bouwt pensioen op bij ABP waarbij de werkgever het grootste deel van de premie betaalt.

We bieden je in eerste instantie een jaarcontract, voor 36 uur per week. Wanneer het van beide kanten bevalt wordt dit na een jaar omgezet in een vast dienstverband.

Interesse?

Is deze functie een uitdaging voor jou en denk je in aanmerking te komen? Dan nodigen wij je van harte uit te reageren. Je kunt je sollicitatie voor 20 januari 2020 richten aan de griffier van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, per e-mail via griffie@pijnacker-nootdorp.nl. De eerste gespreksronde is gepland op 27 januari 2020.

Meer informatie over deze functie is verkrijgbaar bij de griffier, Berend Sepers, telefoonnummer 06-20017073.