Wie mag er stemmen?

Om te mogen stemmen bij de verkiezingen moet u

  • op 1 februari 2021 in Pijnacker-Nootdorp wonen;
  • op 17 maart 2021 achttien jaar of ouder zijn;
  • de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • niet van het kiesrecht zijn uitgesloten.

Voldoet u aan deze eisen? Dan bent u kiesgerechtigd. U krijgt dan uiterlijk 3 maart 2021 automatisch een oproepingskaart (stempas) in uw brievenbus.