Wie mag er stemmen?

Om te mogen stemmen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten moet u

  • op 30 januari 2023 in Pijnacker-Nootdorp wonen;
  • achttien jaar of ouder zijn;
  • de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • niet van het kiesrecht zijn uitgesloten.

Om te mogen stemmen bij de verkiezingen voor de Waterschappen moet u

  • op 30 januari 2023 in Pijnacker-Nootdorp wonen;
  • achttien jaar of ouder zijn;
  • niet van het kiesrecht zijn uitgesloten.

Voldoet u aan deze eisen? Dan bent u kiesgerechtigd. U krijgt dan uiterlijk woensdag 1 maart 2023 automatisch een oproepingskaart (stempas) in uw brievenbus.