Wie mag er stemmen?

Om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet u

  • op 31 januari 2022 in Pijnacker-Nootdorp wonen;
  • achttien jaar of ouder zijn;
  • de Nederlandse nationaliteit hebben*;
  • niet van het kiesrecht zijn uitgesloten.

Voldoet u aan deze eisen? Dan bent u kiesgerechtigd. U krijgt dan uiterlijk woensdag 2 maart 2022 automatisch een oproepingskaart (stempas) in uw brievenbus.

*Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u toch stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen als u:

  • EU-burger bent;
  • Niet-Nederlandse inwoner bent en op 31 januari 2022 vijf jaar legaal en onafgebroken in Nederland verblijft of een geldige verblijfstitel heeft;
  • Niet-EU-burger bent die in dienst is van een internationale organisatie of andere staat (diplomatieke dienst).