Deze pagina is verlopen.

Wat is het Waterschap?

De leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland worden sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten gekozen.

Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf.

Waterschappen lopen niet gelijk met gemeentegrenzen. Sommige gemeenten hebben te maken met meerdere waterschappen. Dat is niet het geval in Pijnacker-Nootdorp. De hele gemeente valt onder het Hoogheemraadschap Delfland.

Meer info over Waterschapsverkiezingen

Lees meer over de Waterschapsverkiezingen op de webite van de Kiesraad.

Meldingsformulier stemopneming waterschapsverkiezingen

Vermoed u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau? Bijvoorbeeld bij de telling of de vaststelling van de uitslagen? Gebruik dan het formulier op de website van het Hoogheemraadschap Delfland om een melding te maken bij het centraal stembureau.