Deze pagina is verlopen.

Wat is de Provinciale Staten?

Wat de gemeenteraad is voor de gemeente, is Provinciale Staten voor de provincie. De Staten controleert het dagelijks bestuur van de provincie: het college van Gedeputeerde Staten.

U kiest de leden van de Provinciale Staten, de Provinciale Staten benoemen een college van Gedeputeerde Staten. Voorzitter van de Provinciale Staten en van het college van Gedeputeerde Staten is de commissaris van de Koning. Net als bij een burgemeester van een gemeente, wordt de commissaris van de Koning voor zes jaar benoemd.

Extra taak: Provinciale Staten kiezen Eerste Kamer

Leden van de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. De Eerste Kamerverkiezingen worden twee á drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen georganiseerd.

Meer info over Provinciale Statenverkiezingen

Pijnacker-Nootdorp valt onder de Provincie Zuid-Holland. Lees meer over de Provinciale Statenverkiezingen op de webite van de Kiesraad.