Stembureaulid worden

Update 26 januari 2021: voldoende aanmeldingen

We zijn erg blij met alle aanmeldingen. Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen hebben wij inmiddels voldoende stembureauleden en tellers om alle stembureaus te bezetten. U kunt zich nog wel aanmelden, maar dat is dan voor toekomstige verkiezingen.

Stembureauleden

Per stembureau zoeken we vier leden, een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die elk een dagdeel op het stembureau zullen zitten. De ochtendploeg is aanwezig van 07.00 uur tot 14.00 uur en de middagploeg van 13.45 uur tot 20.30 uur. De ochtendploeg neemt het laatste half uur waar (20.30 – 21.00 uur), om de middagploeg even wat te laten ontspannen voordat het tellen start. 

Daarnaast zoeken we tellers. Alle stembureauleden (ochtendploeg, middagploeg en de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter) en tellers moeten om 21.00 uur in het stembureau aanwezig zijn voor het tellen van de uitgebrachte stemmen.

De voorzitter van een stembureau zorgt ervoor dat de stemming op een correcte manier verloopt. Hij/zij verricht administratieve werkzaamheden en stelt samen met de stembureauleden na afloop van de stemming de uitslag in zijn/haar stemdistrict vast. 

Voorwaarden

Om zitting te kunnen nemen op een stembureau moet u 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse taal goed beheersen en snel maar wel nauwkeurig kunnen werken. 

Cursus

Verder bent u verplicht om, kort voor de verkiezingsdag, een cursus te volgen. Deze cursus wordt gehouden op het gemeentehuis, Emmastraat 165 in Pijnacker van 19.30 tot 21.00 uur op de volgende data:

  • Maandag, 15 februari 2021
  • Woensdag, 17 februari 2021
  • Maandag, 22 februari 2021
  • Dinsdag, 23 februari 2021

Tellers

De tellers worden verwacht om 21.00 uur, als het stembureau sluit. Zij helpen de stembureauleden bij het sorteren en tellen van de stembiljetten. Voor tellers geldt de eis dat zij 18 jaar of ouder moeten zijn. Hier hoeft u geen cursus voor te volgen.

Vergoeding

Voor de verkiezingsdag is er een vergoeding voor iedere rol die binnen het stembureau vervuld wordt. De vergoedingen zijn ongeveer:

  • Voorzitter : € 170,00
  • Plaatsvervangend voorzitter € 160,00
  • Stembureaulid : € 150,00
  • Reserve stembureaulid € 24,00
  • Teller : € 30,00

Meer informatie

Tijdens de verkiezingen wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen, zodat kiezers veilig hun stem kunnen uitbrengen en stembureauleden in de stemlokalen veilig hun werk kunnen doen.
Als u vragen heeft over de verkiezingen dan kunt u contact opnemen met Jolanda Groenewegen via telefoonnummer 06-30180586 of per e-mail verkiezingen@pijnacker-nootdorp.nl.

Bord stembureau