Op wie kan ik stemmen?

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 doen in Pijnacker-Nootdorp negen partijen mee:

Verkiezingsposters VVD, EA, CDA, PPN, D66, GB, PvdD, CU-SGP, Trots

Kieswijzer

Weet u nog niet precies op wie u wilt stemmen? Heeft u behoefte aan een kieswijzer of stemwijzer? Vergelijk dan in Kieskompas uw standpunt met die van politieke partijen in een aantal stellingen. Dit gaat over wat partijen beloven in verkiezingstijd.

Is het iframe niet toegankelijk voor u? Kijk dan op pijnacker-nootdorp.kieskompas.nl.

Kandidatenlijsten

Een week voor de verkiezingen krijgt u een papieren lijst met alle kandidaten in de brievenbus.

Liever digitaal? De kandidaten staan ook in het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau van 5 februari.

Gesproken kandidatenlijsten

Kandidatenlijst Gemeenteraadverkiezingen 16 maart 2022 Pijnacker-Nootdorp
Lijst 1 VVD
Lijst 2 Eerlijk Alternatief
Lijst 3 CDA
Lijst 4 Progressief PN
Lijst 5 D66
Lijst 6 Gemeentebelangen
Lijst 7 Partij voor de Dieren
Lijst 8 ChristenUnie SGP
Lijst 9 Trots Pijnacker-Nootdorp

Zie ook

U stemt blanco als u geen kandidaat wilt kiezen, maar wel gebruik wilt maken van uw stemrecht. U laat uw stembiljet in dat geval leeg.

Een blanco stem heeft vooral een symbolische betekenis en heeft verder geen invloed op de zetelverdeling. Uw blanco stem telt wel mee voor de berekening van de opkomst.