Info voor nieuwe lokale partijen

Nieuwe lokale partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen hun partijnaam laten registreren. Dit noemen we aanduiding. Na registratie kan de partij met die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing. De naam van de partij komt dan bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Registreren van deze aanduiding moet voor 20 december 2021.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan ook met een zogenoemde blanco lijst deelnemen aan de verkiezing. In dat geval staat er bij die partij alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet.

De aanduiding van een partij is de naam van de partij die boven de kandidatenlijst op het stembiljet staat. Dit hoeft niet de statutaire naam te zijn.

Registratie is nodig om de partijnaam boven de kandidatenlijst te kunnen zetten. Zonder registratie kunt u alleen met een ‘blanco lijst’ meedoen.

Dit kunt u doen door bij het Centraal Stembureau van de gemeente een aantal documenten in te leveren. Maak hiervoor een afspraak met het Team Verkiezingen (Jolanda Groenewegen of Hanneke van de Perre) van de gemeente. U kunt hiervoor bellen met 14015 of een mail sturen naar verkiezingen@pijnacker-nootdorp.nl.

U levert het volgende in:

 • Een ingevuld registratieverzoek
 • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd.
 • Een recent bewijs (max. 3 maanden oud) van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.
 • Een verklaring van de partij waaruit blijkt wie als gemachtigde of plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen om de kandidatenlijst in te leveren.
 • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Voor meer informatie zie kopje ‘Hoe kan ik de waarborgsom betalen?’

U maakt € 112,50 over op rekeningnummer NL08 BNGH 0285097954 van gemeente Pijnacker-Nootdorp onder vermelding van:

 • waarborgsom registratie
 • naam van de politieke partij

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst, krijgt u de waarborgsom terug.

Uw verzoek moet uiterlijk 20 december 2021 binnen zijn bij het Centraal Stembureau.

Het Centraal Stembureau beoordeelt uw verzoek. Het verzoek wordt afgewezen in de volgende gevallen:

 • Als de aanduiding in strijd is met de openbare orde.
 • Als de aanduiding verwarrend is omdat hij geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering, of met een aanduiding waarvoor al eerder een registratieverzoek is ingediend.
 • Als de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers.
 • Als de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat.
 • Als de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeen komt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon.
 • Als op dezelfde dag bij het centraal stembureau een verzoek wordt ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding.

Neem voor meer informatie contact op met Team Verkiezingen van de gemeente. U kunt hiervoor bellen met 14015 of een mail sturen naar verkiezingen@pijnacker-nootdorp.nl.