Info voor bestaande partijen

Wanneer uw partij al geregistreerd is voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of de Provinciale Staten dan is er sprake van doorwerking: de naamsaanduiding hoeft dan niet nog een keer geregistreerd te worden. Ook plaatselijke partijen die voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd hoeven de naamsaanduiding niet nog een keer te registreren.

Wilt u weten of de naam van een partij is geregistreerd? Kijk dan op de website van de Kiesraad in het register van partijnamen en logo’s.

Nee, dat is niet nodig voor partijen met 1 of meer zetel(s) in de gemeenteraad. Ook landelijke partijen met doorwerking vanuit de Tweede Kamerverkiezing of provinciale statenverkiezingen, hoeven hun naam niet te laten registreren. Deed een partij mee aan de vorige gemeenteraadsverkiezingen maar is de aanduiding geschrapt, dan is registratie wel opnieuw nodig.

Ja, dat mag. Maar daar is een aparte registratie voor nodig. Een wijziging van de naam van de partij is een wijziging van de registratie. Voor het wijzigen van de naam van de partij is een nieuwe registratie nodig.

Ja, dat mag. Maar daar is een aparte registratie voor nodig. Een wijziging van de naam van de partij is een wijziging van de registratie. Voor het wijzigen van de naam van de partij is een nieuwe registratie nodig.

Nee, deze aanduiding hoeft niet overeen te komen met de naam zoals die in de statuten van de politieke partij staat. Zo kan de partijnaam (aanduiding) een afkorting van de statutaire naam worden gebruikt of de volledige statutaire naam al dan niet gevolgd door de afkorting daarvan (eventueel tussen haakjes geplaatst), maar ook een geheel andere aanduiding. De wetgever heeft partijen op dit punt de ruimte gelaten. Een wijziging van de statutaire naam heeft dan ook geen gevolgen voor de geregistreerde aanduiding. Wil de partij de aanduiding laten wijzigen, dan moet deze daarvoor een wijzigingsverzoek indienen bij het centraal stembureau.