Hoe werkt stemmen?

Binnenkort mag u gaan stemmen, maar hoe werkt dat nou precies? Wij zetten de stappen voor u op een rij.

Stap 1: U krijgt een stempas

Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe aan.

Stap 2: U kiest een kandidaat

Bedenk voordat u gaat stemmen op welke kandidaat u wilt stemmen. U ontvangt thuis een overzicht met alle kandidaten waarop u kunt stemmen.

Stap 3: U gaat naar het stemlokaal

Neem uw stempas en identiteitsbewijs mee. Dat kan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. Deze mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.

Stap 4: Kunt u zelf niet naar het stemlokaal komen?

Dan kan iemand anders voor u gaan stemmen. Vul de achterkant van uw stempas in. Geef uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

Stap 5: In het stemlokaal

In het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.

Stap 6: U krijgt een stembiljet

Op het stembiljet staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.

Stap 7: In het stemhokje

Met het stembiljet gaat u het stemhokje in. Daar treft u een rood potlood. U gaat alleen het stemhokje in. Heeft u vanwege uw lichamelijke gesteldheid hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand mee om u te helpen.

Stap 8: U kleurt 1 vakje rood

Kleur het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.

Stap 9: Lever uw stembiljet in

Stop uw stembiljet in de stembus. Vouw het stembiljet zo dat niemand uw keuze kan zien. U heeft uw stem uitgebracht. Op de verkiezingsdag worden de stemmen op lijstniveau (partij) geteld. De volgende dag tellen we de stemmen centraal op kandidaatsniveau. De uitslag publiceren we op onze website.

Een stembiljet is ongeldig als er 2 of meer vakjes zijn rood gemaakt. Hierdoor heeft de kiezer niet duidelijk gemaakt op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt. Een stembiljet is ook ongeldig als er aantekeningen op het stembiljet staan waardoor we de identiteit van de kiezer kunnen vaststellen.

U stemt blanco als u op het stembiljet geen vakje aankruist. Blanco stemmen hebben geen invloed op de zetelverdeling. Voor de berekening van de uitslagen kiesdeler/kiesdrempel kijken we alleen naar de op de kandidaten uitgebrachte stemmen. Een niet uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem nemen we alleen mee bij de berekening van de opkomst.

Net als bij eerdere verkiezingen stemmen we met het rode potlood. Uitgebrachte stemmen moeten handmatig geteld worden en dat vraagt veel tijd. Uw stem aangeven met een rood potlood bevordert een nauwkeurige en vlotte telling van de stemmen.