Coronamaatregelen tijdens verkiezingen

Om de verkiezingen veilig te laten verlopen voor zowel kiezers als medewerkers op de stembureaus, worden er coronamaatregelen getroffen.

Een aantal maatregelen zijn nog onder voorbehoud van instemming van de Eerste Kamer. Dat staat bij de maatregel vermeld.

Coronamaatregelen

 • De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.
 • Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten hebben of mogelijk besmet zijn met Covid-19.
 • Kiezers ontvangen bij hun stempas een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Kiezers die een van de vragen in de gezondheidscheck met ‘Ja’ hebben beantwoord, moeten niet in een stemlokaal gaan stemmen. Zij kunnen een andere kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen (volmacht). 
 • Kiezers die 70 jaar op ouder zijn op de dag van stemming krijgen een stempluspas waarmee ze in het stemlokaal kunnen stemmen of per brief. Ook kunnen ze een andere kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen (volmacht). 
 • In een beperkt aantal stembureaus kunnen kiezers al op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart stemmen. De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30-21.00 uur. 
 • De avondklok is nog steeds van kracht. Om er voor te zorgen dat de verkiezing door kan gaan, gelden er speciale afspraken over de avondklok.
 • In een aantal zorginstellingen kunnen (alleen) de personen die in zorginstellingen verblijven en het personeel van die instellingen stemmen.
 • In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk wordt in het stemlokaal. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen.
 • Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen.
 • In het stemlokaal worden potloden, stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd.
 • Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
 • Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.
 • Niet alle stemlokalen zijn groot genoeg om ook bij het tellen 1,5 meter afstand te houden. In die gevallen worden de stemmen op een andere locatie geteld.
 • Na afloop van de stemmingen op maandag en dinsdag telt het stembureau (alleen) het aantal kiezers dat is opgekomen. De stembussen met de stembiljetten worden afgesloten en samen met alle stempassen veilig bewaard.
 • De stemmen die zijn uitgebracht op maandag en dinsdag of via briefstemmen worden al in de loop van woensdag geteld. De uitkomsten daarvan worden pas na het sluiten van alle stembureaus om 21.00 uur medegedeeld.