Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Verkiezingen

Verkiezingen 18 maart 2015 - Ik stem - ook op water!

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Dat betekent dus 2 keer stemmen op 1 dag.


Provinciale Statenverkiezingen

Provinciale Statenverkiezingen worden een keer in de vier jaar gehouden. De leden worden rechtstreeks door de inwoners van de provincie gekozen.

Waterschapsverkiezingen

De waterschapsverkiezingen worden door de gemeente georganiseerd. Een waterschap of hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. In onze regio is dat het Hoogheemraadschap Delfland.

Waarom is uw stem belangrijk?

Provinciale Staten vormen de schakel tussen het Rijk en de gemeente. Zij zijn het bestuur van de provincie en zorgen ervoor dat in de provincie alles goed geregeld is, bijvoorbeeld op het gebied van economie, cultuur en ruimtelijke ordening. De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer. Het is ook daarom van belang, dat u gaat stemmen.

Waterschappen zorgen voor stevige dijken, voldoende water en schoon water. Hierdoor kunt u hier veilig en prettig wonen, werken en recreëren. In onze gemeente werken wij daaraan, samen met het Hoogheemraadschap van Delfland. Een goed algemeen bestuur is daarom van groot belang. Op 20 maart kiest ú de leden.

Neem uw identiteitsbewijs mee

Om te kunnen stemmen heeft u beide stempassen en uw identiteitsbewijs nodig. Vergeet deze niet, woensdag 18 maart.

Op wie kunt u stemmen

Dit is terug te vinden op de kandidatenlijsten die elke kiezer in de bus krijgt. Er hangt ook een exemplaar in ieder stembureau.

Kieswijzers

  • Voor Provinciale Statenverkiezing www.stemwijzer.nl
  • Voor Waterschapsverkiezing www.stemookopwater.nl

Verkiezingsuitslag

De verkiezingen worden door de gemeenten georganiseerd. Na sluiting van de stembureau’s worden de stemmen geteld en doorgegeven aan het ANP. Het ANP maakt op de dag van stemming 's avonds de voorlopige verkiezingsuitslagen bekend. De officiële uitslag van de verkiezing wordt op een later moment door het centraal stembureau van provincie Zuid-Holland vastgesteld.

 

Laatst gewijzigd