Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad, de plaatsvervangend voorzitter van de raad en de fractievoorzitters.. De griffier is bij vergaderingen van het presidium aanwezig.

Taken

Het presidium:

  • doet aanbevelingen over de organisatie en het functioneren van de raad;
  • stelt de wijze van behandeling vast voor strategisch/politieke onderwerpen;
  • fungeert als overlegplatform namens de raad voor spoedeisende kwesties en voor afstemmingsvraagstukken met het college;
  • bereidt het functioneringsgesprek van de voorzitter van de raad voor.

Vergaderingen van het presidium

Het presidium vergadert in principe elke twee maanden in het gemeentehuis. De vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Samenstelling presidium

Voorzitter presidium

Laatst gewijzigd

Raad live

Bekijk de live-uitzending van de gemeenteraad..