Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en de raadscommissies bij hun werkzaamheden. Dit doet zij door het assisteren van de raad en de raadscommissies bij de uitoefening van hun taak en aanwezig te zijn bij alle raadsvergaderingen.

Schakelfunctie

De griffie opereert onafhankelijk van de ambtelijke organisatie.De griffie treedt op als schakel tussen de bestuursorganen onderling én tussen de griffie en de ambtelijke organisatie. Ook de ambtelijke ondersteuning van de Rekenkamercommissie en de Auditcommissie is ondergebracht bij de griffie.

Samenstelling griffie

Contact

Bezoekadres: Oranjeplein 1, Pijnacker
Postadres: Postbus 1, 2640 AA Pijnacker
tel. 14 015
E-mail: griffie@pijnacker-nootdorp.nl

Laatst gewijzigd

Raad live

Bekijk de live-uitzending van de gemeenteraad..