Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Commissies

  • De Agendacommissie stelt de concept-agenda’s op voor de raad. Ze plant overige bijeenkomsten in, zoals ronde tafelgesprekken of werkbezoeken.
  • De Auditcommissie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad over financieel technische onderwerpen. Het is een afstemmingsoverleg over onderwerpen die vooral te maken hebben met de accountant.
  • De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende rol. Ze onderzoekt daarvoor het beleid van het college van B&W en de gemeentelijke organisatie.
  • De Hoorcommissie Ruimtelijke Plannen is een commissie van de gemeenteraad. Hierin worden zienswijzen over ruimtelijke plannen gehoord. De verordening regelt de taken, bevoegdheden en het functioneren van deze commissie. U kunt de verordening inzien onder Politiek en organisatie> Verordeningen en regelingen
Laatst gewijzigd