Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Burgemeester Francisca Ravestein

Burgemeester Ravestein is voorzitter van het college en van de gemeenteraad.

Contactgegevens
Naam F. (Francisca) Ravestein
Telefoon 015-3626915
E-mail burgemeester@pijnacker-nootdorp.nl

Werkgebied/portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Burgerzaken
 • Communicatie en citymarketing
 • Juridische zaken
 • Handhaving
 • Cultuur
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden – GHOR en acute zorg
 • Lid Dagelijks Bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg politie
 • Lid Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamerdomein
 • Plv. lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Haaglanden

Nevenfuncties

 • Voorzitter Nederlandse Basketball Bond (NBB) (niet betaald)
 • Member Executive Council International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) (niet betaald)

Spreekuren college

dag collegelid locatie
19 febr. 16.30-17.30 u. (op afspraak) F. Ravestein Gemeentehuis
19 febr. 17.00-18.00 u. I. Jense Het Oude Laarsje
19 febr. 17.00-18.00 u. F. van Kuppeveld Het Oude Laarsje
13 maart 19.00-20.00 u. H. van de Gevel Bibliotheek Pijnacker
8 april 17.00-18.00 u. P. Hennevanger Het Oude Laarsje