Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat doet het Sportplatform

Het sportplatform is een formeel adviesorgaan van het college. Het sportplatform geeft het college gevraagd en ongevraagd advies op sportgebied. Door het platform is structurele betrokkenheid bij het gemeentelijk sportbeleid gegarandeerd.

Samenstelling

Alle vertegenwoordigers hebben hun specifieke kennis van de sport. Door de ruime afvaardiging kan gesproken worden van een breed samengesteld platform met aandacht voor alle aspecten die de sport met zich meebrengt. Het sportplatform bestaat uit zeven leden en een onafhankelijk voorzitter.

Leden

  • dhr. P.J.A. Bucx
  • mevr. S. Snel
  • mevr. N. de Vroome
  • dhr. R.L. Zandijk
  • dhr. H. Keizer
  • dhr. M. van der Kraan
  • dhr. S. van der Quast

Onafhankelijk voorzitter

  • dhr. J. de Hoog

Vergaderingen

Het sportplatform komt gemiddeld vijf รก zes keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten worden georganiseerd in Sportcentrum De Viergang en zijn niet openbaar. De agenda en de verslagen van de bijeenkomsten worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Meer informatie

Het sportplatform wordt ambtelijk ondersteund door de beleidsmedewerker Sport, Sjoerd van der Sluis, bereikbaar via tel. 14 015 of per e-mail: s.vandersluis@pijnacker-nootdorp.nl.

Volg het Sportplatform op facebook via Sportplatform Pijnacker-Nootdorp.

Raad live

Bekijk de live-uitzending van de gemeenteraad..