Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat doet het Milieuplatform

Het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders. Het platform adviseert over duurzaamheid in de meest brede betekenis.

Logo Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp

Het Milieuplatform wil een bijdrage leveren aan een goede leefomgeving en een duurzame samenleving in de gemeente, via een optimale dialoog met inwoners. Het platform richt zich op het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak voor beleid, maatregelen en voorzieningen op het gebied van duurzaamheid, milieu en natuur.

Thema's en onderwerpen

Thema’s waarover het Milieuplatform adviseert zijn: ruimtegebruik en duurzaam bouwen, ecologie, verkeer en vervoer, recreatie, geluid, bodem, water, lucht, afval, energie, bedrijven en milieucommunicatie.

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp kunnen zich melden bij het platform wanneer zij een speciaal onderwerp onder de aandacht willen brengen.

Samenstelling

De leden van het Milieuplatform vertegenwoordigen vooral lokale belangengroeperingen met betrokkenheid bij duurzaamheid, natuur- en milieuzaken, zoals bewonersverenigingen, ondernemersverenigingen en natuur- en milieuorganisaties. Ook kunnen inwoners die affiniteit hebben met duurzaamheid, natuur en milieu op persoonlijke titel lid zijn van het platform.

Het Milieuplatform kent momenteel de volgende samenstelling:

Naam Belangengroep
de heer P. Clabbers voorzitter (onafhankelijk)
de heer R. Smokers Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker
de heer H. Hendriks Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afd. Delfland
de heer Th. Ammerlaan LTO Glaskracht, afd. Midden Zuid-Holland
de heer D. Gravesteyn Buurtvereniging Oude Leede
de heer S. Sliggers Bewonersvereniging Delfgauw
de heer R. Veger Bewonersvereniging ’s-Gravenhout
mevrouw P. Graafland Wijkvereniging Pijnacker Noord
de heer H. Wever
de heer W. Luscuere

Vergaderingen en adviezen

De vergaderingen van het Milieuplatform zijn openbaar en vinden plaats in het Bestuurscentrum aan de Emmastraat 165 in Pijnacker. De vergaderingen worden aangekondigd in de gemeenteberichten in de Telstar en de Eendracht. Bekijk de agenda's en verslagen van de vergaderingen. De adviezen van het Milieuplatform kunt u ook raadplegen.

Meer informatie

Voor meer informatie over of contact met het Milieuplatform kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Beleid via e-mail BEL_sec@pijnacker-nootdorp.nl.

Raad live

Bekijk de live-uitzending van de gemeenteraad..