Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Wat doet het Cultuurplatform

Het Cultuurplatform is een overlegorgaan dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert over cultuur in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Het Cultuurplatform wil een optimaal cultuurbeleid en cultuurklimaat in de gemeente bevorderen. U kunt hierbij denken aan beeldende kunst, literatuur, muziek, dans, film en theater.

Samenstelling

Het Cultuurplatform bestaat op dit moment uit vier leden en een voorzitter. Allen beschikken over een directe relatie met cultuur. Sommigen zijn actief bij verenigingen/organisaties in de gemeente, anderen werken in de cultuursector. Bij de samenstelling is een zo breed mogelijke achtergrond van de culturele disciplines nagestreefd.

Leden

  • Mw. C. Grootenboer
  • Dhr. W.J. Keizer
  • Mw. B. Oostvogels
  • Dhr. M. Schomaker

Voorzitter

  • Dhr. D. Langendoen

Vergaderingen

Het cultuurplatform komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar. Hier vindt u de agenda's en verslagen van de bijeenkomsten.

Meer informatie

Het Cultuurplatform heeft een eigen website: www.cultuurplatformpn.nl.

Het Cultuurplatform wordt ambtelijk ondersteund door de beleidsmedewerker Cultuur, Marcella Delissen, bereikbaar via tel. 14 015 of per e-mail: m.delissen@pijnacker-nootdorp.nl.

Raad live

Bekijk de live-uitzending van de gemeenteraad..