Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Lid worden van het Milieuplatform?

Het Milieuplatform adviseert het college, zowel gevraagd als ongevraagd, over duurzaamheid, natuur- en milieubeleid. Het is belangrijk om inwoners, die affiniteit hebben met duurzaamheid, natuur en milieu en/of daarin deskundig zijn, bij het platform te betrekken. Iets voor u?

Logo Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp

Advies

Het Milieuplatform adviseert het college, zowel gevraagd als ongevraagd, over duurzaamheid, natuur- en milieubeleid. Thema's zijn bijvoorbeeld ruimtegebruik en duurzaam bouwen, ecologie, verkeer en vervoer, recreatie, geluid, bodem, water, lucht, afval, energie, bedrijven en milieucommunicatie. Een zo breed mogelijke vertegenwoordiging vanuit onze inwoners is belangrijk voor succesvolle overheidsparticipatie op het gebied van duurzaamheid.

Word lid!

Bent u inwoner van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wilt u bijdragen aan belangenbehartiging op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu? Word dan lid van het Milieuplatform!

Interesse

Heeft u interesse om lid te worden van het Milieuplatform of wilt u nadere informatie hierover? Neem dan contact op met de voorzitter, Paul Clabbers via e-mail pajmclabbers@gmail.com of telefoonnummer 06-48475780. U kunt ook het secretariaat van het Milieuplatform bellen via 14 015 of mailen BEL_sec@pijnacker-nootdorp.nl

Volg het Milieuplatform ook op Twitter. https://twitter.com/MilieuplatformP


Meer informatie?

Raad live

Bekijk de live-uitzending van de gemeenteraad..