Sluiten
 1. stuur door
 2. bedankt
stuur door

Alles over de Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het college over het gevoerde beleid of te voeren beleid op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, en Werk en Inkomen.

Ook bewaakt de ASD of de gemeente inwoners en organisaties bij de beleidsontwikkeling betrekt en of de uitvoering goed geregeld is voor de mensen die het nodig hebben.

De ASD is een belangrijke schakel tussen de gemeente enerzijds en burgers die ondersteuning ontvangen van de gemeente of zich inzetten voor de samenleving anderzijds. De ASD vervult dus een maatschappelijk nuttige en voor de gemeente belangrijke functie.

Samenstelling

De ASD bestaat uit een voorzitter en 9 leden. De ASD wordt versterkt door een netwerk van personen op wie een beroep kan worden gedaan omdat zij veel ervaring met een uitkering of voorziening of een bijzondere deskundigheid op Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet of Werk en Inkomen hebben. De ASD wordt ondersteund door een onafhankelijk secretaris.

Taakverdeling

Onafhankelijk voorzitter : de heer P. van Adrichem
Secretaris : mevrouw S. van Overveld-Rensen

Leden:

 • De heer J.B. (Jos) Arends
 • Mevrouw C.C.A. (Claudine) van Boxtel
 • Mevrouw M.G.M. (Monique) Dekker-van der Maarel
 • Mevrouw H.J.G. (Hetty) Harmse-Vis
 • Mevriouw M. (Maud) Ketelaers
 • Mevrouw C. (Coby) de Koning
 • Mevrouw J. (Jessica) van Ruitenburg-Visser
 • Mevrouw S. (Saskia) Wiegman
 • De heer A.B.W. (Ad) van Winden
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Achterste rij v.l.n.r.: Jos Arends, Coby de Koning, Jessica van Ruitenburg, Saskia Wiegman, Piet van Adrichem en Maud Ketelaers.
Voorste rij v.l.n.r.: Monique Dekker, Sandra van Overveld, Claudine van Boxtel en Hetty Harmse. Op de foto ontbreekt Ad van Winden.

U kunt contact opnemen met de ASD via e-mail: adviesraadsociaaldomeinpn@gmail.com

Raad live

Bekijk de live-uitzending van de gemeenteraad..