Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Politiek en organisatie

Raadszaal Pijnacker-Nootdorp 2017

Hoe werkt de gemeente?

Kortweg kunnen we zeggen:
De inwoners bepalen WIE in de raad komt.
De raad en het college bepalen WAT gedaan moet worden.
De ambtenaren zorgen DAT het gedaan wordt.

Vergaderschema, agenda's en liveverslag, samenstelling, commissies, presidium, griffie.

Door de raad vastgestelde financiƫle stukken.

Alle verordeningen en regels van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Hoe steekt de ambtelijke organisatie in elkaar: directie en afdelingen.

Werken bij de gemeente.

Taken en bevoegdheden, samenstelling, besluitenlijsten, spreekuur collegeleden, bestuurlijke agenda en coalitieafspraken.

Wmo-raad, Adviesraad Werk en Inkomen, SW-raad, Monumentencommissie, Milieuplatform, Commissie Beeldende Kunst, Cultuurplatform, Sportplatform, Commissie behandeling bezwaarschriften.

Wilt u invloed uitoefenen op gemeentelijk beleid? Er zijn vele manieren om mee te praten.

Metropoolregio, Gemeenschappelijke regelingen.

Laatst gewijzigd