Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2022/2023

Vanaf 26 januari tot 9 maart 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2022/2023’ ter inzage.

Het plan

Dit bestemmingsplan bestaat uit de volgende locaties:

 • Boezemweg 18 (Pijnacker): ontwikkeling bedrijfsvestiging;
 • Delftsestraatweg 21 (Delfgauw): omzetten bedrijfswoning in burgerwoning;
 • Wilgenweg 82 (Pijnacker): legaliseren paddocks en gebruik verharding;
 • Zuideindseweg 78 (Delfgauw): verplaatsen woning;
 • Stationsstraat 36 t/m 52 en 64 t/m 98 (Pijnacker): dakopbouwen;
 • Stoomweg/Heronpad (Nootdorp): aanpassen bouwregels;
 • Geerweg 13 en 21 (Nootdorp): bouwen woningen;
 • Industrieweg 12 (Nootdorp): omzetten bedrijfswoning in burgerwoning.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het ontwerpbestemmingsplan liggen ook van 26 januari tot 9 maart 2023 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Via het digitale zienswijzeformulier
 • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de zienswijze en het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.
 • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer.