Terug naar de vorige pagina

Verzamelplan 2021-2022, ontwerpbestemmingsplan

Vanaf 4 november 2021 tot 16 december 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022’ ter inzage.

Het plan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de volgende locaties:

  • Veenweg 10-12 te Nootdorp: bouwen van een woning op het achterterrein;
  • Oudeweg 62 te Nootdorp: uitbreiding van het hippisch centrum;
  • Oude Leedeweg 75 te Pijnacker: vergroten van een woonbestemming i.v.m. mantelzorgwonen;
  • Laan van ‘s-Gravenhout (naast nr. 15) te Nootdorp: nieuwbouw van twee woningen;
  • Eeldedreef 8 te Nootdorp: correctie van een bouwvlak van de bestaande woning; en
  • Dorpsstraat 24-26 te Nootdorp: herstellen mogelijkheid woonfunctie op de begane grond.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het ontwerpbestemmingsplan liggen ook van 4 november tot 16 december 2021 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021-2022’.
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.