Terug naar de vorige pagina

Verzamelplan 2021-2022, voorontwerpbestemmingsplan

Vanaf 10 juni 2021 tot 22 juli ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022’ ter inzage.

Het plan

In het bestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022 zijn (bouw)plannen opgenomen waar het college van B&W in principe akkoord mee is, maar die niet passen in de huidige bestemmingsplannen. We maken deze ontwikkelingen juridisch mogelijk met een aangepaste bestemming in één verzamelplan.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de volgende locaties:

  1. Veenweg 10-12 te Nootdorp: bouwen van een woning op het achterterrein;
  2. Oudeweg 62 te Nootdorp: uitbreiding van het hippisch centrum;
  3. Oude Leedeweg 75 te Pijnacker: vergroten van een woonbestemming i.v.m. mantelzorgwonen;
  4. Laan van ‘s-Gravenhout (naast nr. 15) te Nootdorp: nieuwbouw van twee woningen;
  5. Eeldedreef 8 te Nootdorp: correctie van een bouwvlak van de bestaande woning; en
  6. Dorpsstraat 24-26 te Nootdorp: herstellen mogelijkheid woonfunctie op de begane grond.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het bestemmingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het bestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling van de kostprijs een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.

Wilt u op het plan reageren?

Dit kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale inspraakformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021-2022’.
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.

Meer informatie of vragen? Laat het ons weten.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over dit bestemmingsplan. Vanwege de coronasituatie organiseert de gemeente nu geen informatieavonden. Dit betekent niet dat u niet in gesprek kan of geen vragen kan stellen. We staan u nog altijd graag te woord! Wilt u meer weten over het plan of met de gemeente in gesprek? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 015.