Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Verzamelplan 2020/2021, voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’ ligt van 9 juli tot 20 augustus 2020 ter inzage.

Plan

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op onderstaande locaties in de gemeente

Pijnacker-Nootdorp. Het bestemmingsplan dient zowel deze ontwikkelingen mogelijk te maken, als ook ter reparatie van enkele vigerende ruimtelijke plannen binnen de gemeente en heeft geen duidelijke grens:

A.        Katwijkerlaan 50A -Keulseweg 8/10: Sloop en bouw van 2 woningen;

B.        Nieuwkoopseweg 8: Sloop en verplaatsen van 1 woning en de bouw van 1 kangoeroe-woning;

C.        Zuideindseweg 24: Herbouw bestaande woning en ontwikkeling gebied Hollands Hoftuyn;

D.        Berkelseweg 28: Bouw van 5 woningen;

E.        Oude Leedeweg 5: Bouw van 6 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;

F.         Keulseweg 36: Bouw van 2 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;

G.        Zuideindseweg 37: Bouw van 2 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;

H.        Onderweg 1: Bouw van 2 woningen in het kader van de ruimte voor ruimte regeling;

I.          Snippergroen Geerweg 36 Salamanderweide 19 en de Rivierenlaan 146 te Pijnacker;

J.         Delftsestraatweg 143a-147: vastleggen 10 reeds gebouwde woningen;

K.         Hoefsmid 16: mogelijk maken twee huishoudens op bedrijventerrein;

L.         Dorpsstraat Nootdorp: vastleggen glooing voorgevelrooilijn Dorpsstraat;

M.        Zuidrand Ackerswoude: aanpassen verdeling gronden terrein;

N.         Beatrixschool – Julianalaan: uitbreiding school.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

U kunt een inspraakreactie indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale inspraakformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2020/2021’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.