Terug naar de vorige pagina

Ontwerpwijzigingsplan Katwijkerlaan 15

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Katwijkerlaan 15, Pijnacker’ ligt van 29 oktober tot 10 december 2020 ter inzage.

Plan

Dit wijzigingsplan beoogt een functiewijziging op het perceel Katwijkerlaan 15 te Pijnacker te bewerkstelligen. In het bestemmingsplan ‘Katwijk en Nieuwkoop’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee de gronden, waar de bestemming ‘Agrarisch-Glastuinbouw’ op rust, ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ gewijzigd kunnen worden in de bestemming ‘Wonen’. Er is gevraagd medewerking te verlenen aan het omzetten van deze bedrijfswoning naar een burgerwoning. Door middel van een wijzigingsplan kunnen deze wijzigingen, juridisch-planologisch mogelijk gemaakt worden.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan Katwijkerlaan 15’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan Katwijkerlaan 15’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.