Terug naar de vorige pagina

Ontwerpwijzigingsplan Geerweg 9 te Nootdorp

Met ingang van donderdag 4 augustus 2022 ligt zes weken lang het ontwerpwijzigingsplan Geerweg 9 te Nootdorp ter inzage. Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘’s-Gravenhout, Geerweg en omgeving’ voor de bouw van één woning.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken digitaal bekijken (zie rechter kolom onder Documenten). De stukken van het ontwerpwijzigingsplan liggen ook van 4 augustus tot 15 september 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentekantoor, Oranjeplein 1 in Pijnacker. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders., Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan Geerweg 9 te Nootdorp’.
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.