Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Ontwerpverkeersbesluit openbare laadplaatsen

Vanaf 17 september tot en met 28 oktober 2020 ligt het ontwerpbesluit ter inzage en kunt u een zienswijze indienen op de nieuwe locaties voor openbare laadplaatsen.  

Bekijk het ontwerpverkeersbesluit en de locaties voor de openbare laadplaatsen in onderstaande documenten. De locaties zijn ook te zien in de online viewer.

Online viewer : https://evmaps-participatie.netlify.app/pijnacker-nootdorp

Wilt u reageren op het ontwerpverkeersbesluit?

TIP! Lees eerst het document ‘Vragen en antwoorden over het ontwerp verkeersbesluit’. Hier staat uw vraag misschien al bij.
Meer informatie vindt u ook op www.pijnacker-nootdorp.nl/elektrischvervoer 

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale formulier Zienswijze oplaadplaatsen 2021-2025
  • Per e-mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl. Vermeld hierbij dat het gaat om het ‘Zienswijze oplaadplaatsen 2021-2025’, uw naam, adres en datum. Als de zienswijze betrekking heeft op een specifieke locatie vermeld u hierbij ook het ID-nummer en omschrijving van de laadlocatie uit het ontwerpbesluit.
  • Schriftelijk naar Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Afdeling Wijkzaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld hierbij dat het gaat om het ‘Zienswijze oplaadplaatsen 2021-2025’, uw naam, adres en datum. Als de zienswijze betrekking heeft op een specifieke locatie vermeld u hierbij ook het ID-nummer en omschrijving van de laadlocatie uit het ontwerpbesluit.
  • Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het telefoonnummer 14 015 een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Wijkzaken. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Definitief verkeersbesluit na de reactietermijn

Na de inzageperiode worden alle reacties verzameld en verwerkt in een nota van beantwoording. Op basis hiervan wordt het verkeersbesluit waar nodig aangepast. Het college stelt het vervolgens definitief vast. De indieners van een zienswijze worden daarvan op de hoogte gesteld.