Terug naar de vorige pagina

Locaties ondergrondse containers nieuwbouw Keijzershof en Tuindershof

Voor de inzameling van het huisvuil in de nieuwbouwijken Park van Buijsen en Tuindershof worden ondergrondse containers voor restafval geplaatst. Het college heeft hiervoor op 21 september zeven locaties vastgesteld.

Het gaat om de volgende locaties:

LocatieKernKernStraat
PN-KH-001 (MA30) PijnackerKeijzershof (Park van Buijsen)Aalscholver/Krooneend
PN-KH-002 (MB27)Pijnacker Keijzershof (Park van Buijsen) Van Buijsenlaan
PN-ZP-001Pijnacker TuindershofAstertuin
PN-ZP-002Pijnacker Tuindershof Begoniatuin/Anjertuin
PN-ZP-003Pijnacker Tuindershof Begoniatuin/Chrysanttuin
PN-ZP-004Pijnacker Tuindershof Begoniatuin/Chrysanttuin
PN-ZP-005 Pijnacker Tuindershof Begoniatuin/Fresiatuin

De officiële bekendmaking vindt u op overheid.nl

Locaties

De tekeningen voor deze zeven locaties zijn vermeld in het besluit hieronder. Bekijk de online viewer met een overzicht van alle locaties.

Zienswijze indienen tot en met 18 november 2021

  • U kunt een zienswijze indienen door het digitale zienswijzeformulier in te vullen.
  • U kunt uw zienswijze ook schriftelijk sturen naar Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Afdeling Wijkzaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld in uw zienswijze dat het gaat om de ‘Zienswijze 7 locaties ondergrondse containers Keijzershof en Tuindershof’, uw naam en adres, datum en de locatie waarover u een zienswijze wilt indienen.
  • Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het telefoonnummer 14 015 een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Wijkzaken. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Kijk voor meer informatie over HNI op pagina Het Nieuwe Inzamelen.