Terug naar de vorige pagina

Locaties ondergrondse containers in de wijk Achter het Raadhuis

Voordat we in de wijken Achter het Raadhuis en Vrouwtjeslant over kunnen op het Nieuwe Inzamelen, plaatsen we ook hier binnenkort de ondergrondse verzamelcontainers containers voor restafval. Het college heeft de meeste daartoe benodigde locaties op 23 maart 2021 vastgesteld.

In de wijk Achter het raadhuis zijn echter nog 4 nieuwe locaties noodzakelijk. Omdat deze locaties te sterk afwijken van het oorspronkelijke locatieplan uit 2020 zijn deze nu vrijgegeven voor zienswijzen.

Realisatie gaat verder

Tijdens de periode voor het indienen van zienswijzen wordt het Nieuwe Inzamelen in de wijk Achter het Raadhuis wel verder gerealiseerd. Dit betekent dat op de locaties die nog niet zijn vastgesteld, tijdelijk bovengrondse voorzieningen zullen worden geplaatst totdat ook hier de ondergrondse containers (al dan niet iets aangepast op basis van de zienswijzen) geplaatst kunnen worden.

Het gaat om de volgende locaties:

LocatieStraatWijk
VH2 ZinkviooltjeAchter het Raadhuis
VK2BromeliaAchter het Raadhuis
VL72KeizerskroonAchter het Raadhuis
WE34ZonnekruidAchter het Raadhuis

De officiële bekendmaking vindt u op overheid.nl

Locaties

Bekijk de online viewer voor de aanvullende locaties (klik op de groene stippen in de kaart).

Zienswijze indienen tot en met 13 mei 2021

Van 2 april 2021 tot en met 13 mei 2021 kunt u een zienswijze indienen op de locaties voor ondergrondse containers.

  • U kunt een zienswijze indienen door het digitale zienswijzeformulier in te vullen.
  • U kunt uw zienswijze ook schriftelijk sturen naar Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Afdeling Wijkzaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld in uw zienswijze dat het gaat om de ‘Zienswijze nieuwe locaties Achter het Raadhuis’ uw naam en adres, datum en de locatie waarover u een zienswijze wilt indienen.
  • Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het telefoonnummer 14 015 een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Wijkzaken. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

Kijk voor meer informatie over HNI op pagina Het Nieuwe Inzamelen.