Terug naar de vorige pagina

Kerkweg Korteweg, voorontwerpbestemmingsplan


Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg Korteweg’ ligt van 19 november tot en met 30 december 2020 ter inzage.

Plan

Met de herziening van het bestemmingsplan wordt het mogelijk op de plaats van de garagebedrijven Hoeke (Kerkweg 42) en Wiegel (Korteweg 3) woningen te realiseren. Voor de Kerkweg/Adam Pijnackerstraat geeft het bestemmingsplan ruimte aan acht eengezinswoningen. Voor de Korteweg geldt dat daar maximaal 14 appartementen worden toegelaten, waarvan 30% sociale woningen zullen zijn. Deze maximaal 14 woningen worden verdeeld over drie bouwlagen.

Om de beide ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken is een wijziging van het bestemmingsplan ‘Kern Pijnacker Zuid/Zuid-Oost’ noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan biedt voor de beide ontwikkelingen het planologische en juridische kader.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het bestemmingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het bestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte via telefoonnummer 14 015. U kunt dan tegen betaling van de kostprijs een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen. De gemeente kan u dan ook meer tijd geven om uw reactie in te dienen.

Wilt u op het plan reageren?

U kunt een inspraakreactie indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale inspraakformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Kerkweg Korteweg’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Kerkweg Korteweg’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.

Meer informatie of vragen? Laat het ons weten.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over dit bestemmingsplan. Vanwege de coronasituatie organiseert de gemeente nu geen informatieavonden. Dit betekent niet dat u niet in gesprek kan of geen vragen kan stellen. We staan u nog altijd graag te woord!
Wilt u meer weten over het plan of met de gemeente in gesprek? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 015.