Terug naar de vorige pagina

Kerkweg Korteweg ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkweg Korteweg’ ligt van 30 april tot 11 juni 2021 ter inzage. Tegelijk ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage.

Plan

Met de herziening van het bestemmingsplan wordt het mogelijk op de plaats van de garagebedrijven Hoeke (Kerkweg 42) en Wiegel (Korteweg 3) woningen te realiseren. Voor de Kerkweg/Adam Pijnackerstraat geeft het bestemmingsplan ruimte aan acht eengezinswoningen. Voor de Korteweg geldt dat daar maximaal 10 appartementen worden toegelaten, waarvan 30% sociale woningen zullen zijn. Deze maximaal 10 woningen worden verdeeld over drie bouwlagen.

Om de beide ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken is een wijziging van het bestemmingsplan ‘Kern Pijnacker Zuid/Zuid-Oost’ noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan biedt voor de beide ontwikkelingen het planologische en juridische kader.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het bestemmingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het bestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. In overleg kan dan een passende oplossing worden gevonden.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kerkweg Korteweg’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.