Spring naar content
Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Keijzershof 2020, ontwerpwijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan Keijzershof 2020 ligt ter inzage vanaf 6 augustus tot 17 september 2020.

Plan

Dit wijzigingsplan zet de eerste twee fasen van Park van Buijsen om van ‘Woongebied’ naar de gerealiseerde/vergunde gedetailleerde bestemmingen. 

Wilt u het plan bekijken?

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Zienswijze wijzigingsplan Keijzershof 2020’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘Zienswijze wijzigingsplan Keijzershof 2020’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.