Spring naar content
Terug naar de vorige pagina

Gewijzigde locaties ondergrondse containers in kliko-wijken

Voordat we over kunnen op het Nieuwe Inzamelen plaatsen we eerst ondergrondse containers voor restafval in wijken met kliko’s aan huis. Tot eind mei kon iedereen reageren op het locatieplan met alle voorgestelde locaties. Inmiddels zijn de zienswijzen verwerkt en is het locatieplan voor het grootste deel vastgesteld. Voor 7 gewijzigde locaties geldt opnieuw een zienswijzeprocedure.

Op basis van reacties van inwoners en technisch onderzoek zijn 5 locaties gewijzigd en 2 locaties toegevoegd. Voor deze zeven locaties geldt een nieuwe zienswijzeprocedure. In een zienswijzeprocedure kunt u de gemeente laten weten als u het niet eens bent met een locatie.

Locaties

Bekijk de online viewer voor de gewijzigde locaties.

Ook kunt u pdf’s van de kaarten bekijken. Deze zijn iets grofmaziger dan de viewer:

Zienswijze indienen tot en met 8 oktober

Van 27 augustus tot en met 8 oktober kunt u een zienswijze indienen op de locaties voor ondergrondse containers.

  • Een zienswijze indienen kan door het invullen van dit digitale formulier.
  • U kunt uw zienswijze ook schriftelijk sturen naar Burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp, Afdeling Wijkzaken, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Vermeld in uw zienswijze dat het gaat om de ‘Gewijzigde locaties ondergrondse containers kliko-wijken’, uw naam en adres, datum en de locatie waarover u een zienswijze wilt indienen.
  • Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u via het telefoonnummer 14 015 een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling Wijkzaken. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.