Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Delftsestraatweg 9, gewijzigde vaststelling wijzigingsplan

Het wijzigingsplan ’De Drie Ster’ (Delftsestraatweg 9) is gewijzigd vastgesteld. De stukken zijn vanaf 30 juli tot 10 september 2020 digitaal ter inzage.

Plan

Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden’ en is bedoeld de bestemming van de woning aan de Delftstestraatweg 9 in Pijnacker om te zetten van een agrarische dienstwoning in een reguliere woonbestemming.

Wilt u het plan bekijken? 

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

Tijdens de inzagetermijn kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. 
Let op! In de meeste gevallen moet u al eerder bij de gemeente een zienswijze hebben ingediend. Daarbij is het in beroep gaan bij de Raad van State niet gratis. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.