Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Concept Energietransitieplan

Nederland heeft als doelstelling om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Voor bijna iedereen in Nederland heeft dat directe gevolgen, want de meeste huizen worden verwarmd met aardgas en onze elektriciteit wordt vooral opgewekt door kolen en aardgas. Bij verbranding van kolen en aardgas komt CO2 vrij. Als gemeente moeten we dus op zoek naar andere, duurzamere energiebronnen om onze gebouwen warm te houden en ons van elektriciteit te voorzien. In het concept Energietransitieplan geven wij onze visie op deze overstap en maken we het tijdspad inzichtelijk. Dit project kunnen wij niet zonder u, daarom horen wij graag uw mening. 

Geef uw mening

U kunt nu het concept Energietransitieplan lezen en daarover uw mening geven, dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met woensdag 1 september kunt u uw zienswijze indienen. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl

Documenten

Wilt u op het plan reageren?

U kunt op de volgende manieren reageren op het concept Energietransitieplan: 

  • Via het digitale zienswijzeformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘Reactie op concept Energietransitieplan’.  
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar Erik Bulten. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.