Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Balij Bieslandse Bos 2021, voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Balij Bieslandse Bos 2021’ ligt van 9 juli tot 20 augustus 2020 ter inzage.

Plan

Het gaat bij dit bestemmingsplan grotendeels om het actualiseren van het bestemmingsplan ‘Balij-Bieslandse Bos’ uit 2007. Het plangebied ligt tussen de kernen Pijnacker en Nootdorp. Het gebied wordt globaal begrensd door de Noordeindseweg (zuidwestelijke grens), de Tweemolentjesvaart / De Bras en de Geerweg / kern Nootdorp (noordwestelijke grens) en de Randstadrail Den Haag – Rotterdam (noordoostelijke grens). Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied aan de bebouwing van Pijnacker, het sportpark ‘De Groene Wijdte’ en de Vrederustlaan.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Wilt u op het plan reageren?

U kunt een inspraakreactie indienen. Dat kan op de volgende manieren: 

  • Via het digitale inspraakformulier
  • Schriftelijk door een brief te sturen naar de gemeente, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Zet bovenaan uw brief: ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Balij Bieslandse Bos 2021’
  • Via een e-mail naar de gemeente, info@pijnacker-nootdorp.nl. Zet bovenaan uw e-mail: ‘inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Balij Bieslandse Bos 2021’
  • Telefonisch via telefoonnummer 14 015. Geef door dat u een mondelinge zienswijze wilt geven en vraag naar het secretariaat van het team Ruimte. De medewerker zal dan een afspraak met u maken.