Terug naar de vorige pagina

1e partiële herziening Keijzershof 2018, gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Keijzershof 2018’ is gewijzigd vastgesteld. Het plan ligt van 22 oktober 2020 tot 3 december 2020 ter inzage.

Plan

Met deze herziening wordt beoogt dat daar waar dat stedenbouwkundig aanvaardbaar is, bouwmogelijkheden in zijerven van zogenaamde hoekpercelen (hoeksituaties) worden toegevoegd. Ook wordt in deze herziening een ontwikkeling mogelijk gemaakt, te weten het toevoegen van één woning aan de Salamanderweide (voorheen Zuidweg 1). Het oorspronkelijke kavel is gesplitst.

Wilt u het plan bekijken?

Op de website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de stukken bekijken. De officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.

Het bestemmingsplan fysiek inzien op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie het vastgestelde bestemmingsplan niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. U kunt dan een papieren versie van het plan toegestuurd krijgen.

Wilt u op het plan reageren?

U kunt in beroep gaan bij de Raad van State.
Let op! In de meeste gevallen moet u al eerder bij de gemeente een zienswijze hebben ingediend. Daarbij is het in beroep gaan bij de Raad van State niet gratis. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van State, www.raadvanstate.nl.