Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker Noord - nieuwsbrief - 6 maart 2015

Pijnacker-Noord banner nieuwsbrief
Dit is de nieuwbrief voor Pijnacker Noord. Hiermee geven wij u een laatste stand van zaken van wat speelt in de wijk.
Half februari is gestart met de renovatie van de Nobellaan, het deel vanaf de rotonde tot aan de Nansenlaan. Daarna volgt de Thorbeckelaan vanaf de brug bij de Nobellaan tot aan de Meidoornlaan. Dit werk wordt stap voor stap uitgevoerd, tussen mei en november.
Voor de bewoners van de Heesterbuurt wordt in juni een informatiebijeenkomst georganiseerd over de aanpak van de werkzaamheden in hun buurt. Het eerste voorbereidende werk aan kabels en leidingen vindt eind dit voorjaar al plaats. Het grote werk start na de bouwvak.
Als laatste is de Berken- en Bomenbuurt aan de beurt. Samen met de bewoners en de wijkvereniging gaan we dit jaar verder met het voorlopige en definitieve ontwerp van de buurt.
Dag na dag, week na week, maand na maand wordt gewerkt in de straten van de wijk Pijnacker Noord. Schade aan iemands eigendom is niet altijd te voorkomen.
In Pijnacker Noord komen twee nieuwe speelplekken voor de wat oudere jeugd; 12+ speelplekken genoemd. Het ontwerp van deze plekken is in overleg met de jongeren uit Pijnacker Noord tot stand gekomen.
Bij de aanleg van een duiker achter de flat aan de Kuyperlaan is verontreinigde grond aangetroffen, waardoor dat werk stilgelegd moest worden.
Aan de Meidoornlaan is een aantal keer betonpuin vermalen voor het werk in de Parkbuurt. Dit gaf geluidsoverlast voor omwonenden. Samen met de wijkvereniging is naar een compromis gezocht.
In de Weigelialaan in de Heesterbuurt is onlangs een nieuwe ligusterhaag aangeplant, speciaal voor de huismussen. Zo kunnen de vogeltjes alvast wennen aan hun nieuwe verblijfplaats, voordat de oude coniferen waar ze nu regelmatig in verblijven worden gekapt.
Veiligheid tijdens de werkzaamheden vinden we allemaal belangrijk. Daarover worden door de gemeente afspraken gemaakt met alle uitvoerende partijen. Dat houdt ook in dat er geen rommel op straat mag blijven rondslingeren. Toch kan dit niet altijd worden voorkomen. Als u dat opmerkt, meld het ons dan.

Meer informatie

Meer informatie over de buurten, werkzaamheden en planning kunt u vinden op de pagina Herinrichting Pijnacker Noord en op de website van de wijkvereniging Pijnacker Noord, www.pijnacker-noord.nl.

Laatst gewijzigd: 06-03-2015