Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker Noord - nieuwsbrief - 30 januari 2017

Pijnacker-Noord banner nieuwsbrief
De wijk Pijnacker Noord, gebouwd in de jaren ’50-’60, ondergaat een stevige kwaliteitsverbetering. Samen met de Wijkvereniging Pijnacker Noord worden ontwerp- en uitvoeringsplannen opgesteld, inwoners betrokken en geïnformeerd, en begeleiden we de uitvoering van buurt tot buurt. In deze nieuwsbrief geven wij u een stand van zaken. Daarnaast zet de gemeente Pijnacker-Nootdorp in 2017 een volgende stap met nieuwbouw op een van de vrijgekomen locaties, voor meer variatie in het woningaanbod.
Wethouder Melzer, verantwoordelijk voor het herinrichtingsproject in Pijnacker Noord, komt regelmatig in de wijk en kan zich goed inleven in de overlast die inwoners ervaren. Maar, hij ziet ook de andere kant; de samenwerking, de vele activiteiten in een wijk die leeft, die bruist!
Het is een hele klus om alle werkzaamheden -waar veel partijen bij betrokken zijn- goed op elkaar af te stemmen. Zeker als ergens iets tegenzit en een aannemer uit de planning loopt. Een veel gestelde vraag aan de gemeentelijke projectleider Peter Bol is dan ook “Waarom ligt de weg voor mijn deur zo lang open en wordt er niets gedaan”. Peter geeft een toelichting.
Aan het bestek voor de uitvoering van de werkzaamheden in de Berken- en Bomenbuurt wordt hard gewerkt. Samen met een ingenieursbureau en de nutsbedrijven is de gemeente volop bezig met de voorbereidingen voor het bestek. Het werk gaat in de zomervakantie van start.
Rondom Wonen wil na de zomer starten met de bouw van circa 63 appartementen, verdeeld over 3 blokken, langs de Thorbeckelaan. De nieuwbouw komt in de plaats van de enkele jaren geleden gesloopte woningen bij de flats aan de Troelstralaan, Schaepmanlaan en De Savornin Lohmanlaan.
Op woensdag 22 maart vindt de Nationale Boomfeestdag 2017 plaats. Basisschoolkinderen helpen die dag met het planten van meidoorns langs, hoe toepasselijk ook, de Meidoornlaan in Pijnacker-Noord. Meidoorns kennen een witte bloeiwijze van ongeveer april tot mei. In het najaar vormen zich rode bessen aan de bomen waar vogels zich tegoed aan doen.
Meer natuur in de wijk was een doelstelling van de herinrichting Pijnacker Noord. Stukken gazons zijn vervangen door ruiggras met als doel er kruidenrijke grasvelden van te maken, belangrijk voor insecten zoals vlinders en bijen. Langs het water worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Zo ontstaat, met geduld en gericht beheer, een kruidenrijk grasveld; een honey highway.
Veiligheid tijdens de werkzaamheden vinden we allemaal belangrijk. Daarover worden door de gemeente afspraken gemaakt met alle uitvoerende partijen. Dat houdt ook in dat er geen rommel op straat mag blijven rondslingeren. Toch kan dit niet altijd worden voorkomen. Als u dat opmerkt, meld het ons dan.
Nu de renovatie van de wijk bijna klaar is, kan het bestuur van de wijkvereniging zich meer richten op andere activiteiten, zoals de sociale contacten en veiligheid in de wijk. Hieronder leest u waar de wijkvereniging zich voor inzet en waarbij zij uw hulp goed zou kunnen gebruiken.

Meer informatie

Meer informatie over de buurten, werkzaamheden en planning kunt u vinden op de pagina Herinrichting Pijnacker Noord en op de website van de wijkvereniging Pijnacker Noord, www.pijnacker-noord.nl.


Laatst gewijzigd: 30-01-2017