Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker Noord - nieuwsbrief - 30 jan 2014

Pijnacker-Noord banner nieuwsbrief
Dit is de eerste digitale nieuwsbrief voor Pijnacker Noord. Hiermee vervalt de papieren Wijkkrant die u gewend bent te ontvangen. Voordeel van deze nieuwsbrief is dat wij u sneller kunnen informeren over de werkzaamheden in uw wijk.
De planning van de herinrichting van Pijnacker Noord is aangepast. De Staatsliedenbuurt is bijna klaar en daarna is de Parkbuurt aan de beurt met een deel van de verkeershoofdroute die door de wijk loopt. In deze nieuwsbrief een nieuwe planning.
Wie een rondje maakt in de Staatsliedenbuurt, ziet een compleet gerenoveerde buurt die bijna klaar is. Wat rest is een aantal werkzaamheden, met name in de Schoutenlaan en dat wordt begin maart afgerond.
Het afronden van de werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt is reden voor een feestje. Daarom zoekt de wijkvereniging Pijnacker Noord vrijwilligers die willen meehelpen bij de organisatie ervan.
In april starten de renovatiewerkzaamheden in de Parkbuurt. De aftrap wordt gegeven met een informatieavond voor de bewoners over de uitvoering van de werkzaamheden. Deze avond wordt begin april georganiseerd.
Ook jongeren van 12+ hebben een speelplek nodig in Pijnacker Noord. Dergelijke speelplekken moeten met zorg worden gekozen in het belang van de jongeren én de omwonenden. Daarom gaan de wijkvereniging en de gemeente in gesprek met bewoners, jongeren en jongerenwerk.
Tot voor kort kon u terecht bij Marcel Schulze voor vragen of tips over de renovatiewerkzaamheden. Hij is onlangs met pensioen gegaan. Peter Bol, de civiel projectleider, neemt nu tijdelijk de taken van de gemeentelijk opzichter waar tot na afronding van de werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt.
Een wijkatlas die vertelt hoe de wijk is ontstaan en welke kunst en bijzonderheden er zijn. Dat hadden Bart Ennema, Charles van der Mast en Aad Tas voor ogen. Zij gingen aan de slag en stelden een rijk geïllustreerd boekwerkje samen, vooral bedoeld om de samenhang in de wijk te bevorderen.
Op een braakliggend terrein aan de Thorbeckelaan staat een groot bouwbord van Van Wijnen. Bent u nieuwsgierig naar wat daar gebouwd gaat worden? Van Wijnen vertelt het in deze nieuwsbrief.
Wist u dat de Thorbeckelaan, Troelstralaan, Nobellaan en aangrenzende buurten in Pijnacker Noord in een 30 km zone en parkeerverbod zone liggen?

Contactgegevens

Overzicht contactpersonen.
Laatst gewijzigd: 30-01-2014