Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Pijnacker Noord - nieuwsbrief - 11 januari 2016

Pijnacker-Noord banner nieuwsbrief
De wijk Pijnacker Noord, gebouwd in de jaren ’50-’60, ondergaat een stevige kwaliteitsverbetering. De wijk vernieuwt, buurt na buurt. Naast de fysieke opknapbeurt van de zes buurten is ook een aantal locaties vrijgekomen voor nieuwbouw, voor meer variatie in het woningaanbod. In samenwerking met de wijkvereniging Pijnacker Noord worden ontwerp- en uitvoeringsplannen opgesteld, inwoners betrokken en geïnformeerd, en wordt de uitvoering van de werkzaamheden van buurt tot buurt begeleid. In deze nieuwsbrief geven wij u een stand van zaken.
Pijnacker Noord bestaat uit zes buurten en een primaire ontsluitingsweg. Voor iedere buurt en de weg wordt een ontwerp opgesteld. Het gaat hierbij om de vormgeving en de verblijfkwaliteit van de wijk. De nummering van de buurten op het plaatje markeren ook globaal de uitvoeringsfases.
De bewoners van Pijnacker Noord hebben de afgelopen tijd nogal wat overlast ervaren van de werkzaamheden. Ook u kunt daar vast wel over meepraten. Keer op keer werd u geconfronteerd met weer een andere wegafsluiting. Dit leverde ons kritiek op, begrijpelijk en deels ook terecht. Vraag is, hoe kunnen we het beter doen...
De aannemer gaat begin dit jaar de Parkbuurt voor het grootste deel opleveren aan de gemeente. Een aantal zaken wordt aan het begin van dit jaar nog uitgevoerd, zoals de aanleg van voetgangersbruggen en wat verbeteringen aan de inrichting van de weg bij de Lidl.
In juni 2015 hebben wij het Voorlopig Ontwerp gepresenteerd aan de bewoners van de Bomen- en de Berkenbuurt. Via de reactieformulieren hebben wij een aantal vragen en opmerkingen ontvangen die we -voor zover mogelijk- hebben meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp.
Op dit moment is de zorg voor een goed verloop van het opknappen van de wijk de belangrijkste taak van de wijkvereniging Pijnacker Noord. De website www.pijnacker-noord.nl wil alle bewoners van Pijnacker-Noord zo uitgebreid mogelijk en op een toegankelijke wijze informeren en zo veel mogelijk betrekken bij dit proces.
De uitvoerende werkzaamheden in de Heesterbuurt in Pijnacker Noord lopen op schema. Soms zit een klus tegen, een andere keer mee. Zo liep het werk aan kabels en leidingen in de Meidoornlaan uit, maar ging het rioolwerk weer sneller dan gepland. Omdat verschillende asbestleidingen, die nu nog niet vervangen zijn, gevoelig zijn voor breuk, is de planning aangepast.
Tijdens de herinrichting van de Heesterbuurt gaat SKP een compleet nieuw glasvezelnet aanleggen, zodat alle huishoudens klaar zijn voor de toekomst. De planning hiervoor wordt afgestemd met gemeente en nutsbedrijven, zodat de werkzaamheden mooi gelijk op lopen.
In de wijk Pijnacker Noord neemt natuur een steeds belangrijker plek in. Langs water worden natuurvriendelijke oevers aangelegd en gazons worden omgevormd tot ruiggras. Ruiggras zijn grasvelden met een lage maaifrequentie, meestal 1 tot 2 keer per jaar, met als doel het stimuleren van kruidengroei.
Marcel Schulze is de opzichter in Pijnacker Noord. Bij hem kunt u terecht met vragen of klachten.
Zoals u waarschijnlijk al weet, gaan Rondom Wonen en Ammerlaan The Green Innovator dit jaar aardwarmte leveren aan 470 appartementen in de wijk Pijnacker Noord. Het is het eerste project in Nederland waar glastuinbouw aardwarmte levert aan bestaande woningen en laat zien dat het mogelijk is de verwarming van de woningen energieneutraal te maken.
Wist u dat in een deel van de wijk een 30 km-zone en parkeerverbodzone gelden? Binnen een 30 km-zone zijn alle kruisingen gelijkwaardig. Dat betekent dat bestuurders van rechts, dus ook fietsers en bromfietsers, voorrang hebben! De parkeerverbodzone houdt in dat u alleen mag parkeren in een met een P gemarkeerd parkeervak.
Wethouder Piet Melzer heeft de symbolische eerste paal geslagen voor de bouw van 14 nieuwe riante woningen van het project “Aan de Thorbeckelaan”. De plek in Pijnacker laat niets te raden over, aan de Thorbeckelaan wordt de woonbuurt verrijkt met een kleinschalig nieuwbouwproject.
De speelplek aan de Savornin Lohmanlaan is in maart 2015 opnieuw ingericht. Deze speelplek heeft een natuurlijk karakter gekregen. Er is een wilgentunnel gebouwd en er zijn wilgentipi’s, bokspringpalen en bosjes met heesters aangelegd. De tunnel en tipi’s zijn gemaakt van wilgentakken.
Nu de renovatie van de wijk bijna klaar is, kan het bestuur van de wijkvereniging zich meer richten op andere activiteiten, zoals de sociale contacten en veiligheid in de wijk. Hieronder leest u waar de wijkvereniging zich voor inzet en waarbij zij uw hulp goed zou kunnen gebruiken.
Samen werken aan, en daarna in, een zelf bedachte tuin. Lijkt u dat wat? De Sociale Werkgroep van Wijkvereniging Pijnacker-Noord heeft, ondersteund door de gemeente en Rondom Wonen, het plan opgevat om bewoners van Pijnacker Noord te helpen bij het opstarten van een heuse buurttuin. Wat er in die tuin gaat komen?

Meer informatie

Meer informatie over de buurten, werkzaamheden en planning kunt u vinden op de pagina Herinrichting Pijnacker Noord en op de website van de wijkvereniging Pijnacker Noord, www.pijnacker-noord.nl.


Laatst gewijzigd: 26-01-2017