Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Parkbuurt - nieuwsbrief november 2014

Werkzaamheden parkbuurt Pijnacker-Nootdorp
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden in uw buurt. Na de Geleerdenbuurt en de Staatsliedenbuurt is nu de Parkbuurt aan de beurt met het aangrenzende deel van de verkeershoofdroute die door de wijk loopt. De wijk Pijnacker Noord wordt steeds mooier.
Eind september is een bijeenkomst gehouden voor de bewoners van de Parkbuurt over de uitvoering van de werkzaamheden die tot eind 2015 gepland staan. Het was een informatieve avond met ruimte voor vragen aan de wijkverenging Pijnacker Noord en medewerkers van de gemeente. De renovatie behelst meer dan het uitvoeren van groot onderhoud alleen.
De totaalplanning geeft u een goed overzicht van de werkzaamheden in de Parkbuurt en de volgorde. Over het algemeen is dat eerst het vervangen van de riolering, dan volgt het werk van de nutsbedrijven en tot slot volgen de nieuwe bestratingen en het groen.
Gestart is bij de flats aan de Kuyperlaan. De bestrating is eruit gehaald, het riool vervangen, de glasvezelbuizen zijn gelegd en er is zand gestort, véél zand. Recent is begonnen met het bestraten. Later volgt het inrichten van plantsoenen en speelplekken.
We kunnen het niet mooier maken dan het is, de komende maanden zult u overlast ervaren van de werkzaamheden in de Parkbuurt. Overal ligt rommel, zand en modder, het stuift en loopt bij u naar binnen. Wat doen we er aan om de overlast te beperken? De gemeente heeft hier duidelijke afspraken over gemaakt.
Werkzaamheden die de komende tijd ook staan te gebeuren, maar waar u minder last van zult hebben, zijn de aanleg van een watergang, de aanleg van twee nieuwe bruggen en wat herstelwerkzaamheden aan de bestrating bij de Lidl.
Tussen de in 2008 gerenoveerde flats stonden 60 ouderen-woningen die niet meer voldeden aan de huidige bouwtechnische eisen, zodat sloop en vervangende nieuwbouw de enige oplossing was. De braak liggende gronden worden waar nodig opgehoogd en daarna ingezaaid met gras, zodat het er netjes uitziet. De nutsbedrijven halen hier eerst nog oude leidingen en kabels weg.
Deze werkgroep heeft tot doel ervoor te zorgen dat u gedurende de renovatie weet waar u aan toe bent. De ervaringen in de Geleerdenbuurt hebben de wijkvereniging doen besluiten om een werkgroepje renovatie Parkbuurt in het leven te roepen.
Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kun u dit online melden via ‘t Meldpunt Leefomgeving. Klik op het plaatje in de rechterkolom van deze nieuwsbrief. Vragen of opmerkingen over de nutswerkzaamheden kunt u beter direct aan het juiste adres melden.
Laatst gewijzigd: 03-11-2014

Wijkvereniging

Overige contactpersonen

Contactgegegevens:

* Stichting Kabeltelevisie Pijnacker
* Dunea
* Stedin
* KPN
* Verhoef Infra BV

Contactpersonen en telefoonnummers

Rondom Wonen Pijnacker Noord