Sluiten
  1. stuur door
  2. bedankt
stuur door

Inkoop en aanbesteden

Aanbesteden (inkopen) doet de gemeente als ze een werk (bijvoorbeeld de aanleg van wegen) een levering (bijvoorbeeld kantoor-artikelen) of een dienst (bijvoorbeeld onderhoud van het groen) nodig heeft. De gemeente moet zich hierbij houden aan Europese en Nederlandse wetgeving en heeft daarom inkoop- en aanbestedingsregels opgesteld. Omdat wij de lokale economie willen stimuleren houden wij daar rekening mee in ons aanbestedingsbeleid.

Nationale en Europese aanbestedingen

Alle Nationale en Europese aanbestedingen publiceren wij op www.tenderned.nl. Op dit ‘marktplein’ vindt u op één plek alle aanbestedingen met een totale opdrachtwaarde boven de € 2.500.000,= voor werken en boven de € 209.000,= voor leveringen en diensten. Iedere ondernemer die zich op TenderNed geregistreerd heeft kan zich inschrijven voor deze openbare aanbestedingen. Op de website van TenderNed vindt u alle informatie en diverse handleidingen.

Ondernemersregister en onderhands aanbesteden

Bent u een lokale ondernemer en wilt u zaken doen met ons? Dan kunt u zich inschrijven in het Ondernemersregister. Door u in te schrijven in het Ondernemersregister laat u ons weten dat u een interessante kandidaat bent voor die toekomstige opdrachten, waarvoor zij aan twee tot vijf ondernemers offertes vraagt. Ook geeft u ons een goed inzicht welke lokale en regionale ondernemers hiervoor benaderd kunnen worden. De bedrijfsvoering van de gemeente en ondernemer moeten uiteraard wel matchen.

Bij deze ‘onderhandse’ aanbestedingen nodigen wij bij voorkeur de geselecteerde ondernemers via TenderNed uit om een offerte te doen. Hiervoor is het nodig dat uw onderneming zich op TenderNed ingeschreven heeft.

Klachtenmeldpunt aanbesteden

Heeft u een klacht over een aanbesteding? Daar hebben we het Klachtenmeldpunt Aanbesteden voor. Hier worden klachten van ondernemers over een concrete aanbesteding in behandeling genomen. Misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding kunnen hierdoor op onafhankelijke en deskundige wijze worden opgelost.

Voor IT (GIBIT) gelden onderstaande voorwaarden:

Laatst gewijzigd

Contactgegevens voor Ondernemers

Telefoon: 14015
E-mail: info@pijnacker-nootdorp.nl

Accountmanagers bedrijfsleven

Yvonne van Elst, Serena Mulder en Anita Monshouwer

Gebiedsmakelaar Glastuinbouw

Rob van Dijk

Projectmanager Bedrijventerreinen

Harm Renders